Over twee weken tests voor alle Schiedammers met Coronaklachten

15-05-2020 Gezond Redactie


ROTTERDAM - In juni kunnen alle Schiedammers met klachten die wijzen op het Coronavirus, getest worden. Dat stelt de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

Iedere Nederlander kan over twee weken gegarandeerd onderzocht worden, zo maken de GGD'en vandaag bekend. "Is iemand besmet, dan volgt bron- en contactonderzoek."

Doel van die onderzoeken, waarin de GGD'en een cruciale rol spelen, is de bron van de besmetting op te sporen. Mensen met Corona moeten dan ook binnen 24 uur na de uitslag van de test een onderzoeker aan de lijn krijgen. Door al hun contacten na te lopen, moet verdere verspreiding worden voorkomen.

Dit gaat volgens de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst naar verwachting om duizenden mensen. "Daarvoor staan de GGD’en in juni met maximaal 3.200 professionals klaar. " Achthonderd daarvan zijn GGD-medewerkers. Zonodig kunnen tot 2.400 medewerkers extra worden ingeroepen door gebruikmaking van callcenters. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde opschalingsplan van de GGD’en.

Zij maken komende week bekend wie de bedrijven zijn die met hun callcenters bij het bron- en contactonderzoek kunnen worden ingezet. Zelf zijn de GGD'en sinds het begin van de Coronacrisis ook fors gegroeid; hun capaciteit voor bron- en contactonderzoek is uitgebreid van 250 voltijds functies tot 620 nu. Daarvoor hebben zij ook mensen, zowel uit hun eigen organisatie als van daarbuiten, extra geschoold om het onderzoek uit te kunnen voeren. Voor de interne opschaling tot 800 FTE in juni zorgen de 25 GGD’en zelf. Onder andere door de eerder opgeleide professionals in te zetten en door extra mensen te werven en te scholen indien nodig.

“Ondanks dat bron- en contactonderzoek in ons DNA zit, is deze omvang ook voor de GGD’en een enorme klus”, vertelt Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân en portefeuillehouder bron- en contactonderzoek bij GGD GHOR Nederland.

Het RIVM rekent ermee dat vanaf 1 juni dagelijks in Nederland dertigduizend mensen zich voor een test zullen melden. Het instituut meent ook al te kunnen voorspellen hoeveel daarvan er positief, dus wijzend op een besmetting met Corona, zullen zijn: twee tot acht procent. Dit betekent dat de GGD'en zeshonderd tot 2400 bron- en contactonderzoeken per dag moeten doen. Naar verwachting kost één zo'n onderzoek die onderzoeker vijf uur werk. De GGD'en hanteren een zogenaamde 'intelligent opschalingsmodel'. "Hierbij zijn we maximaal voorbereid, zonder mensen werkloos achter de telefoon te laten zitten." Dat gebeurt door regionaal, bij de GGD, capaciteit beschikbaar te hebben om op de ondergrens van twee procent positieve tests te kunnen werken. Landelijk wordt tegelijkertijd de capaciteit geregeld die nodig is wanneer de bovengrens van acht procent positieve testen toch gehaald wordt, aldus de GGD'en. Het personeel van de callcenters moet nog wel worden bijgeschoold.

Volgens het RIVM kan het aantal te verrichten tests dagelijks in september verder oplopen. Alleen al omdat in het najaar en de winter het aantal verkoudheidsklachten toeneemt.Gerelateerd