PGB geeft weinig problemen

16-06-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM -  In de gemeenteraad werd gevraagd of de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten, ofwel de pgb's, tot problemen leiden onder de Schiedammers. Een pgb is een budget dat iemand toegekend krijgt om zelf zorgverleners te betalen. Landelijk is onrust ontstaan over de trage administratieve afhandeling van pgb's, hetgeen voor sociale minima tot ernstige liquiditeitsproblemen kan leiden.

Geantwoord werd door wethouder Patricia van Aaken dat er weinig problemen zijn. Van de 504 houders van zo'n pgb zijn er bij vier problemen opgetreden. De gemeente heeft deze problemen voor de desbetreffende burgers opgelost door het verstrekken van voorschotten. Drie van de vier verleende voorschotten heeft de gemeente inmiddels terugontvangen van de SVB, de centrale instantie die over de uitbetaling van de pgb's gaat.Gerelateerd