Politieke stamtafel: 'De volkgezondheid is in het geding'

07-05-2016 Gezond Redactie

Eensgezinde stamtafel bij Pop Up Tv

SCHIEDAM – Politiek en niet-politiek Schiedam loopt gezamenlijk te hoop tegen de plannen van Franciscus Gasthuis & Vlietland in het proces van zorgconcentratie. En Vlaardingen doet mee.

Dat bleek vanmiddag aan de politieke stamtafel van Pop Up Tv. Waar actieplannen werden gesmeed. Maar ook machteloosheid bleek. En gezond verstand de strijd aan moest binden met boosheid en verontwaardiging. Grote minpunt aan tafel: het standpunt van het ziekenhuis zelf ontbrak.

Het was Jacky Silos, fractievoorzitter van het Vlaardingse CDA, die nog de meeste nuance aan de dag legde. “Natuurlijk snapt ieder dat je voor bepaalde operatie naar Rotterdam moet.” Om vervolgens de vinger op zere plek te leggen. “Als de spoedzorg op afstand wordt gezet, dan is de nood aan de man.”

Er wordt niet hetzelfde gedacht over wat bij basiszorg hoort, verwoordde wethouder Patricia van Aaken de kern van het dispuut. Aan de stamtafel, een initiatief van de Schiedamse gemeenteraadsfracties, schoven namens de huisartsen Marjan Tenk en namens de verloskundigen Betty Franke aan. De laatste zei zich vooral zorgen te maken over de bereikbaarheid van de gynaecoloog. “Dat bleek van de week weer toen de slagbomen bij de Giessenbrug niet omhoog wilden. Maar als het zo vol loopt op de snelweg, is ook Delft onbereikbaar. We zitten in zo'n kwetsbaar stuk Nederland.”

Tenk ziet de basiszorg in het geding komen. A, omdat de geboortezorg en de klinische kinderzorg daar in haar ogen gewoon bij horen, maar B ook omdat het het begin is van het verder uitkleden van de zorg in het ziekenhuis. “Weet dat ook de spoedzorg een stuk minder wordt. Na vijf uur is er dadelijk geen operatiekamer meer beschikbaar. Dan wordt een blinde darm ook acute zorg.” Waarvoor je dus naar Rotterdam moet.

Zo ver gaat het niet komen, als het aan de politici aan tafel ligt. Acties zijn in de maak. Gisteren stond er een grote advertentie van alle Schiedamse en Vlaardingse fracties in het Algemeen Dagblad. Er staat een open brief van de huisartsen op til. “Maandag overleggen we over de acties die we van de week gaan voeren”, aldus huisarts Tenk. “De afgelopen weken waren veel mensen op vakantie en lag er van alles stil.”

“Schaamteloos”, noemde Catelijne de Groot de gang van zaken. Het AOV-raadslid zet haar kaarten op het ministerie van Volksgezondheid. “Die moet een grens stellen.” Er bestaan voor ambulances aanrijtijden, maar gelden die dan niet voor bewoners? Zijn er geen normen hoe snel iemand in het ziekenhuis moet kunnen zijn?

De bevolking van de Waterwegsteden moet worden gemobiliseerd, zo vond men aan tafel. “Er is meer draagvlak nodig.” Arie Villerius van Leefbaar Schiedam had wel een idee hoe dat te doen en heeft opgezocht dat de ziekenhuisbestuurders 120.000 euro boven de Balkenendenorm verdienen.

Silos vindt dat het 'onbehoorlijke besluit' moet worden teruggedraaid. Zij ziet wel kansen voor een 'bombardement' op de facebook-pagina van het ziekenhuis. “Het is zo lastig om met de ziekenhuismanagers in gesprek te komen”, aldus de Vlaardingse. Dusdanig dat de gelegenheid ontbreekt om een mening over te brengen. Maar in de gesprekken die zij wel had, is haar wel gebleken dat de directie de 'uitstraling van het ziekenhuis heel belangrijk vindt'. “Eerder al is ons verzocht om bij ons verzet tegen de plannen toch vooral de bevolking niet in opstand te brengen.”

De gemeente Schiedam zelf heeft beperkte middelen, aldus Van Aaken. “De gemeente Schiedam gaat niet over de zorg”, aldus de wethouder. Dus schoof de lokale overheid de verloskundigen en huisartsen naar voren als de specialisten om het gesprek over de zorgconcentratie aan te gaan. “We zeiden: wij scharen ons achter jullie”, aldus Van Aaken.

Zij gaf daarbij de ziekenhuisdirectie het advies mee 'van te voren in gesprek te gaan, en niet eerst plannen te maken' en deze dan als voldongen feiten op tafel te leggen. Wat zo wordt algemeen aan de stamtafel de besluitvorming in het proces wel ervaren.

Wat valt er nog te doen? Van Aaken stelt dat wettelijk is vastgelegd dat er draagvlak moet zijn voor processen zoals die nu gaande zijn in de ziekenhuiszorg in onze regio. “Dat betekent dat het ziekenhuis alsnog met ketenpartners (huisartsen, zorgverzekeraar en dergelijke, red.) om tafel moet”, aldus de zorgwethouder. “Maar elders heeft dat ook niet veel uitgehaald”, bekend zij besmuikt.

De wethouder zegt nogmaals 'een signaal af te gaan geven' en ook buiten dat 'zijn er nog genoeg dingen waarmee ik aan de slag wil'.

Aan de stamtafel wordt het idee geopperd van het openen van een geboortecentrum. “Ook daarvoor het je de ketenpartners nodig.” Daarom zegt Van Aaken 'zo lang mogelijk in gesprek te willen blijven' met het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Maar het ziekenhuis betoont zich keer op keer een dwarsligger. “Ook hier is er geen bereidheid andere wegen te onderzoeken. Het ziekenhuis vindt een geboortecentrum zonder gynaecoloog niet aanvaardbaar.”

Waar zijn nog het meest verbolgen over is, waar 'de pijn zit', is dat 'als je dan aan tafel zit, het gesprek wordt afgekapt'. Naar verluidt wegens tijdgebrek. In dat verband speelt ook mee dat het ziekenhuis bezorgd is dat personeel wegloopt, waarschijnlijk omdat de onzekerheid als gevolg van de veranderingen, te lang duurt. “Wij zijn er echt nog niet klaar mee”, aldus Silos. “De veiligheid en de volksgezondheid zijn in het geding.”

 

 

 Gerelateerd