Raad van State stelt omwonenden Huisman in gelijk

22-01-2020 Gezond Redactie


DEN HAAG - Vier buren van Huisman Equipment zijn door de Raad van State in het gelijk gesteld voor wat betreft hun bezwaren tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Schiedam het bedrijf in 2016 verstrekte.

De gemeente moet als gevolg van die uitspraak in hoger beroep, een nieuwe vergunning aan Huisman afgeven. Eerder (in augustus 2018) oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de verleende vergunning wel in orde was. Dit op een beroep van dezelfde omwonenden van het bedrijf aan de Admiraal Trompstraat.

Volgens de buren hebben zij last van licht- en geluidshinder van het bedrijf, met name van de schepen die voor de kade liggen afgemeerd. De afgegeven vergunning aan Huisman had volgens hen daarom niet mogen worden verstrekt.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelde de zaak op 6 juni afgelopen jaar en doet vandaag uitspraak. In de overwegingen van de staatsraad speelt het al dan niet tot de inrichting van het bedrijf behoren van schepen die voor de kade liggen, een belangrijke rol. "Liggen de afgemeerde schepen binnen de grenzen van de inrichting zoals deze nu is vergund, dan is de geldende omgevingsvergunning ook van toepassing op de milieugevolgen van de zogenoemde hotelfunctie van die schepen en zal het geluid veroorzaakt door die functie aan de daarin gestelde geluidvoorschriften moeten voldoen", aldus de Raad van State.

Vorig jaar stelde de staatsraad buren van Huisman ook in het gelijk over bezwaren tegen een gemeentelijk besluit, zie dit artikel.Gerelateerd