Red de bomen van de Westfrankelandsedijk

08-10-2017 Gezond Han van der Horst

COLUMN - In het westen is een actie op gang gekomen om het leven van tachtig gezonde bomen op de Westfrankelandsedijk te redden. De gemeente wil ze omhakken om plaats te maken voor een fietspad met een behoorlijk voetpad er naast.

Waarom in hemelsnaam? Wij moeten dit – blijkens het stadskantoor – breder zien. De provincie ziet graag een snelle fietsroute van Hoek van Holland naar Rotterdam en die zou dan in Schiedam het tracé Westfrankelandsedijk -Havendijk - Maasdijk moeten volgen. Zo komen al die snelfietsers niet terecht op de Koemarkt dat een belevingsplein moet worden. Zij rijden met een grote bocht om de binnenstad heen. Vlaardingen wil zijn onderdeel van die fietssnelweg, die de aanduiding F20 draagt, nog dit jaar voor elkaar hebben.

Waarom dat voetpad? Er loopt niemand, zo zeggen de bewoners van het westen die geen enkele reden zien om langs een bedrijventerrein te wandelen terwijl zij aan hun kant van de Westfrankelandsedijk een prachtig park hebben. Ook Huib Sneep, bomenkenner van wereldformaat die de aardbol rondvliegt om overal adviezen te geven, ook Huib Sneep dus, ziet niet in waarom deze gezonde bomen zouden moeten sneuvelen. Het moet toch mogelijk zijn om die fietssnelweg met behoud van de bomen te realiseren. Dan komt dat voetpad waar geen mens om vraagt, er maar niet. Er is de afgelopen jaren al genoeg omgehakt in Schiedam.

Die fietssnelweg gaat trouwens nog voor hoofdbrekens zorgen als daar straks al die vrolijke senioren op hun elektrische fietsen met moorddadige snelheden voorbij zoeven. Ik ben benieuwd hoe dat gaat op kruisingen met gewone lokale wegen. Hebben die snelfietsers dan voorrang of moeten zij uitwijken voor overstekend verkeer van rechts?

Het zijn trouwens ook altijd fietspaden voor twee richtingen, die fietssnelwegen. Ik ben net zo’n senior als die racefiguren op hun elektrische fiets en ik kan er nog steeds niet goed aan wennen dat op een fietspad het verkeer van twee richtingen kan komen. Dan heb ik liever een lawaaiige brommer dan zo’n stille racefiets. Ik zeg: beter tegen een boom aan dan tegen mij. Red de bomen van de Westfrankelandsedijk en stel desnoods een maximum snelheid in. Doen ze voor auto’s ook.Gerelateerd