Robinia’s verdwijnen uit Nassaulaan

09-05-2017 Gezond Kor Kegel

SCHIEDAM – Wegens herinrichting van een deel van de Nassaulaan worden binnenkort zestien robinia’s gekapt. De bomen staan in het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Anna van Buurenstraat.

Bij het kappen van bomen heeft de overheid altijd een herplantplicht. Het voorstel van de gemeente Schiedam is om negentien bomen te herplanten, maar de soort wordt nader bepaald in overleg met de bewoners in dit deel van Schiedam-West.

De robinia kan goed tegen luchtvervuiling en is daarom vaak in een stedelijke omgeving geplant. Bovendien geeft de robinia amper wortelopdruk, dankzij een penwortel waarmee de boom zich stevig in de grond ‘ankert’. Dat is trouwens ook de reden dat robinia’s veel op spoorwegbermen worden geplant. Ze voorkomen erosie van de grond.

Maar ze hebben heel veel onderhoud nodig – en het komt nogal eens voor dat gemeenten redenen zoeken om ze te kunnen vervangen door een makkelijker boomsoort. Dat is in de Nassaulaan in Schiedam niet het belangrijkste argument. De bewoners zijn in juli 2016 al geïnformeerd dat een eenduidiger beeld van bomen met dezelfde hoogte mooier is. Ook is aansluiting wenselijk op de bomenstructuur in de jonge wijk Oranjeburgh.

Willem Zwijgerlaan


In de nabije omgeving van de Nassaulaan staan twintig bomen op de nominatie om gekapt te worden. De bomen staan in het groen ten zuiden van zorgcentrum François Haverschmidt, dus zeg maar schuin tegenover zwembad Zuid aan de andere zijde van de Willem de Zwijgerlaan. De bomen staan rondom het voormalige moestuincomplex. Er is in dit groengebied sprake van achterstallig onderhoud en daarom gaat ‘het mes’ in vijf populieren, tien esdoorns, een wilg en vier robinia’s. Een krulwilg wordt slechts gekandalabeerd. Kandalaberen is een snoeitechniek, waarbij de takken zo afgezaagd worden dat de boom het uiterlijk krijgt van een kandelaar (archaïsch: kandelaber).

Die techniek wordt vooral toegepast bij bomen die moeilijk lucht en water aan de grond kunnen onttrekken. Het snoeien vermindert dan de behoefte aan vocht. Platanen en robinia’s kunnen goed gekandalabeerd worden, maar bijvoorbeeld beuken niet; de zon zou de bast kunnen verbranden bij minder beschutting van de takken.

Bijdorp


In het Bijdorppark is er weer een andere reden om bomen te kappen. De reden is hier het risico van windworp ofwel de kans dat de bomen met wortel en al omwaaien. Negentien populieren, een iep en een wilg hebben een zo verhoogd risico van windvang, dat uitsluitend met het kappen levensgevaar kan worden voorkomen. De herplant aan het Burgemeester Van der Lippad kan het beste bestaan uit veren en bosplanten, want met de drooglegging van de groenstrook is aanplant van zware bomen met kluit niet verantwoord.

Boerhaavelaan

In de laatste gepubliceerde aanvragen van omgevingsvergunningen komt ook de Boerhaavelaan nog voor. De Boerhaavelaan in Schiedam-Oost is een belangrijke toegangsweg, maar de al maanden durende afsluiting gaat zeker nog tot september duren. In die periode worden 56 bomen gekapt, voornamelijk linden. De aanleiding in de Boerhaavelaan is de herinrichting van de openbare ruimte en van de ondergrondse infrastructuur.Gerelateerd