Ruim drieduizend handtekeningen voor behoud kraam

24-10-2015 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Tussen de 3300 en 3400 handtekeningen zijn zojuist aangeboden aan de directie en betrokkenen bij de verloskunde van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit deden vertegenwoordigers van de politieke partijen CDA en SP uit de drie Waterweg-steden. Zij hadden in de uren daarvoor bezoekers van het ziekenhuis aangesproken op het mogelijk verdwijnen van de kraamzorg uit het Vlietland.

Volgens de bezorgde partijleden had het aantal handtekeningen fors kunnen oplopen indien men had gewacht aanbieden. "Het dubbele is zeker haalbaar." Maar omdat de discussie over de toekomst van de geboortezorg nu speelt, wilden de initiatiefnemers van de petitie de handtekeningen nu aanbieden.

Na de overhandiging aan directeur mevrouw Karen Kruijthof, ging deze met de actievoerders in gesprek. Daarbij werden voorbeelden genoemd van keuzes bij geboortes die anders zouden uitpakken zonder Schiedamse kraamafdeling. De vertegenwoordigers van het ziekenhuis bepleitten dat de kwaliteit van de zorg voorop staat, en dat deze in het Vlietland onder druk komt te staan door toenemende eisen van allerhande bij de uitvoering en financiering van de geboortezorg betrokken partijen. Bundeling van de krachten en middelen beschikbaar voor de zorg rond geboortes, is dan de beste remedie.Gerelateerd