Rust teruggekeerd bij personeel Franciscus

04-01-2020 Gezond Redactie

Wille vertegenwoordigde in november de stem van de actievoerders in de media, ook op tv -uiteraard is het Franciscus Gasthuis & Vlietland; de foto op de homepage toont de actievoerders


SCHIEDAM – De rust lijkt teruggekeerd onder de tweehonderdduizend ziekenhuismedewerkers in het land, ook die in het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Afgelopen maandag maakte de FNV bekend dat de leden van de bond instemmen met de cao-afspraken die door de bonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn gemaakt. Bijna negen op de tien FNV-leden steunt de plannen, waarover half december een akkoord werd bereikt.

Onder hen ook Dick Wille, actief FNV-lid en analist Medische Microbiologie in het ziekenhuis. “Ik ben tevreden, ik denk dat we het maximale hebben binnengehaald.” Op 20 november was Wille nog een van de actievoerders tijdens de landelijke ziekenhuisstaking.

Wille is met name te spreken over het feit dat de verslechteringen die de NVZ in zijn ogen voorstond, van tafel zijn. Daaronder het voorstel bij ziekte nog maar 90 procent van het loon door te betalen en het schrappen van de bijdrage van de werkgevers in de ziektekostenpremie.

Nu zijn volgens Wille ‘mooie’ loonsverhogingen per 1 januari 2020 en 1 januari 2021 van respectievelijk vijf en drie procent binnengehaald. Plus een eenmalige uitkering van twaalfhonderd euro. De onregelmatigheidstoeslag gaat 2,5 procent omhoog. Andere pluspunten van de afspraken zijn volgens hem betere rusttijden en de langere oproeptijd, die van 24 naar 72 uur gaat.

Leerlingsalarissen en stagevergoedingen gaan omhoog, om het vak aantrekkelijker te maken voor jongeren die voor een beroepskeuze staan. Want het grote personeelstekort in de ziekenhuizen ligt ten grondslag aan de vele noten die de verpleegkundigen en anderen op hun zang hebben: de werkdruk is hoog, die moet gecompenseerd worden door goede arbeidsvoorwaarden. Ook om het vak van verpleegkundige concurrerend te houden. Over 27 maanden, te tellen vanaf 1 april 2019, wanneer de cao terugwerkend in moet gaan, gaan de partijen daarom opnieuw aan tafel voor nieuwe cao-afspraken.

Volgens de FNV, de grootste bond in de ziekenhuizen, met ongeveer een op de tien verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers als lid, is met de steun van de leden het akkoord rond. De komende weken moeten echter ook de leden van twee kleinere bonden hun stem nog uitbrengen. De NVZ wacht met een reactie op de uitslag van die stemmingen, maar de leden van de ziekenhuisvereniging stemden ook al in met het akkoord. Na half januari zullen daarom de afspraken snel doorgevoerd kunnen worden.


Gerelateerd