Schiedam de Veste in actie voor Yets en Buddies Handicap.NL

27-06-2019 Gezond Redactie

Els Kooy overhandigt een cheque aan Peter Otten; foto: Petra Lanphen


SCHIEDAM - Rotaryclub Schiedam de Veste viert feest en gebruikte de gelegenheid om geld bij elkaar te halen voor twee projecten die het verdienen ondersteund te worden.

Naar Buddies Handicap.NL kan de club vijftienhonderd euro overmaken. Buddies Handicap.NL steunt jongeren met een lichte verstandelijke beperking door ze te koppelen aan andere jongeren, als buddies. Een biertje drinken of samen winkelen of naar het museum, het kan voor sommige jonge mensen die dreigen te vereenzamen, een wereld van verschil maken. Vijftienhonderd euro betekent dat twee Schiedamse buddies een jaar lang aan de slag kunnen, aldus Schiedam de Veste.

Iets meer nog, 1750 euro, bracht de rotaryclub bij elkaar voor Yets Foundation. Ook deze organisatie ondersteunt kwetsbare jongeren. Het doel is het voorkomen van maatschappelijke uitval onder door deelnemers gedurende minimaal twee schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling. Sinds enige tijd doet Yets die ook in Ghana. Voor dit project zamelde de rotaryclub geld in, met een loterij en andere acties. Peter Otten nam het geld in ontvangst en vertelde over de verschillende initiatieven van Yets.

Dit alles bij gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de club. Het was ook de gelegenheid waarbij Rob van Duijnen de voorzittershamer overgaf aan Els Kooy. Bij de rotary is het gebruikelijk dat het voorzitterschap, net als andere functies, jaarlijks wisselt. Gerelateerd