Schiedam handhaaft Coronaregels bij excessen

25-09-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam zal vandaag en de komende dagen alleen handhavend optreden op het niet-naleven van de Coronaregels 'bij excessen'. "Dit kan bijvoorbeeld op locaties waar bij voorbaat al duidelijk is dat er overtreders zullen zijn en waar ondernemers er willens en wetens voor kiezen om geheel geen invulling te geven aan de controle."

Vandaag vervalt in Nederland de anderhalvemeterplicht. In plaats daarvan wil de overheid de gezondheid van aanwezigen op plekken waar veel mensen samenkomen garanderen met de QR-code in de Corona Check App of op papier. De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over de wenselijkheid en onwenselijkheid van die controle op het ingeënt of getest zijn van ieder die aan het publieke leven mee wil doen op bijeenkomsten of als ontspanning. En op de controle op die controle. 

Vanuit Schiedam is er 'uiteraard' overleg geweest met de minister en de burgemeesters via het Veiligheidsberaad. "Er is onder andere afgesproken om coachend te handhaven", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Dat deden wij in Schiedam rond andere handhavingsmaatregelen in verband met Covid al vele maanden. We gaan ondernemers en instellingen dus goed helpen om knelpunten aan te pakken en vragen te beantwoorden", zo is de inzet van de lokale overheid.

Alleen bij excessen of evidente en bewuste overtredingen dus willen burgemeester Lamers en zijn medewerkers handhavend optreden. Onwillende evenementenbezoekers of ondernemers bijvoorbeeld. "Want het is aan de ondernemers om te toetsen of bezoekers een geldig toegangsbewijs hebben, dat correspondeert met hun legitimatie."

Lamers antwoordde in deze geest ook in de commissievergadering afgelopen week, op vragen van de fractie Denk, met name Seydagül Dokgöz. Zij noemde het verplichte gebruik van de papieren of telefonische QR-code voor wie bioscoop of restaurant in wil, of een festival wil bezoeken een 'verregaande maatregel die inbreuk maakt op vrijheden en grondrechten, en die zorgt voor ongerechtvaardigde uitsluiting, discriminatie en stigmatisering van mensen die niet gevaccineerd zijn’. Volgens Dokgöz delen velen die visie en hebben ook al aangekondigd zich er niet bij neer te leggen. “Veel ondernemers hebben gelukkig kenbaar gemaakt dat ze hieraan niet zullen meedoen en dat ieder welkom is en ze geen selectie zullen maken op basis van medisch voorkeur.” De fractie van Denk vindt dat terecht. “We hopen dat ondernemers vrij blijven in de keuze die ze hebben gemaakt.”

Volgens de burgemeester ligt het anders. “Schiedamse ondernemers zijn loyaal, en tot nu toe hebben zij zich altijd geconformeerd aan de maatregelen uit Den Haag, soms con amore.” Lamers prees zich in de vergadering gelukkig met een ‘goed meedenkend midden- en kleinbedrijf en horeca’. “Het is ook in het belang van horeca en ondernemers dat die mensen weer binnen mogen komen.”

Er vallen volgens hem geen Schiedamse uitzonderingen te maken. “Het is het parlement dat zich buigt over de juistheid van maatregelen.” Met uitzondering van het niet-verplicht stellen van de QR-code op terrassen is de Tweede Kamer vorige week akkoord gegaan met de plannen van het kabinet. “Verder is de Covid-wet nog altijd van toepassing, wat ik ook zou willen en wat ik er ook van vind, ik ben uitvoerder van beleid dat in Den Haag wordt vastgesteld”, aldus Lamers.

De gemeentelijk woordvoerder voegt daar nog aan toe: “Voor wat betreft de evenementen kijken we steeds naar wat de actuele maatregelen betekenen voor een evenement. Daarover hebben we waar nodig overleg over met de organisator, zodat die de juiste richtlijnen kan toepassen.”Gerelateerd