Schiedam in top 10 armste gemeenten

27-09-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Schiedam staat in de top 10 van armste gemeenten in Nederland. Net als in Vaals en Arnhem is volgens de definities van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 10,8 procent van de Schiedammers 'arm'.

Daarmee staan de drie gemeenten op een gedeelde achtste plaats in de lijst van gemeenten met de meeste arme inwoners. Het SCP hanteert een definitie van 1063 euro voor een alleenstaande als 'armoedegrens', voor een echtpaar met twee kinderen is die grens precies tweeduizend euro. De onderzoekers noemen die bedragen de grens tussen niet-veel-maar-toereiken, en niettoereikend. Dat betekent dat mensen die een dergelijk inkomen hebben boven het bestaansminimum leven, en ook nog geld hebben voor vakantie (288 euro per jaar per persoon), visites en lidmaatschap van bijvoorbeeld de bibliotheek.

Armste gemeente is opvallend genoeg Amsterdam, waar 14,4 procent van de mensen de niet-veel-maar-toereikendgrens met hun inkomen niet halen. In Rotterdam geldt dat voor 14,1 procent van de mensen, in Den Haag 13,4 procent. De hoge armoede in deze steden hangt volgens het SCP samen met het relatief grote aantal inwoners dat werkloos is of slecht betaald werk doet, en met de verhoudingsgewijs grote groep inwoners van niet-westerse afkomst. In Vlaardingen is 10,6 procent van de mensen niet in staat een inkomen boven de genoemde grens te halen. Andere gemeenten in de top 10 zijn vooral in Groningen te vinden: Stadskanaal, Appingedam en de stad Groningen staan op de plekken vier, vijf en zes. De top 10 wordt gecompleteerd door Enschede. Overigens baseert het SCP zich op cijfers uit 2013.

In dat jaar groeide de armoede duidelijk: 7,9 procent van de Nederlanders haalde de genoemde armoedegrens dat jaar niet. In Schiedam steeg dat percentage van 2012 of 2013 van 10,1 naar 10,8 procent. Voor de crisis, in 2005, leefde slechts 5,6 procent van de Schiedammers onder de armoedegrens.

Het SCP signaleert dat in 2014 en 2015 de armoede vermindert: landelijk gezien van 7,9 naar 7,6 procent in 2014 en mogelijk onder de 7 procent vorig jaar. Cijfers over Schiedam in die jaren zijn nog niet bekend.Gerelateerd