Schiedam wil nu illegale prostitutie aanpakken

25-08-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Schiedam actualiseert het prostitutiebeleid. Dit gebeurt om misstanden in de branche en illegale prostitutie beter aan te kunnen pakken. Met de wijzigingen wil Schiedam meer zicht krijgen op de betaalde-seksbranche.

Verder staat de stad open voor nieuwe aanvragen voor het uitbaten van een seksinrichting. Dit kan zorgen voor meer grip op de bordelen.

Prostitutiebeleid is nodig omdat Schiedam relatief veel illegale prostitutie kent, met ondermijnende criminaliteit tot gevolg. De stad pakt illegale prostitutie naar eigen zeggen pro-actief aan. Er wordt streng gehandhaafd en het gemeentelijk interventieteam voert samen met de politie geregeld periodieke controles uit.

Om dat nog beter te kunnen doen wordt het prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheel gewijzigd. Dit ziet toe op de bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat, de verbetering van de positie van de prostituee én het tegengaan van misstanden en mensenhandel in de seksbranche.

Burgemeester Cor Lamers neemt als portefeuillehouder binnen het college deze stap nu de behandeling van het landelijke Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) opnieuw is vertraagd. Onlangs is wel het prostitutiehoofdstuk in de model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewijzigd en de gemeente Rotterdam heeft nieuw beleid vastgesteld voor de prostitutie- en sekksbranche. Dit laatste heeft mogelijk een waterbedeffect voor Schiedam. Daarom besloot Lamers de gewenste wijzigingen via eigen gemeentelijke regelgeving te realiseren.

In Schiedam doet zich het probleem voor van illegale prostitutie. Vanaf 2014 is gebleken dat ook woningen worden gebruikt voor de exploitatie van een seksinrichting. Daarnaast is uit de controle op illegale bordelen gebleken dat de prostituees die worden ingezet, in een groot deel van de gevallen afkomstig zijn uit landen in Midden- en Oost-Europa. Door de pro-actieve aanpak en de periodieke controles van het interventieteam, wordt ondermijning en de daarmee samenhangende criminaliteit aangepakt, aldus de gemeentelijke aankondiging.

De wijziging in de APV moet zorgen voor meer kennis, informatie en zicht op de branche. Ook is het de bedoeling een beheersbare vergunde prostitutiesector te krijgen. Om dit te bereiken wil Schiedam het liefst meer aanvragen voor seksinrichtingen. Het uiteindelijke doel hiervan is misstanden te verminderen, zodat er sprake is van schone en veilige bordelen én mogelijke mensenhandel kan worden aangepakt.Gerelateerd