Schiedams dictee tegen laaggeletterdheid

03-10-2016 Gezond Redactie

Ingespannen aan het werk tijdens het Groot Schiedams Dictee in 2014

SCHIEDAM - Het Groot Schiedams Dictee staat dit jaar in het teken van laag-geletterdheid. Op 2 november is er rond de happening ook een informatiemarkt.

Actrice Anne Rats zal het dictee, met als thema 'Schiedammers maken', voorlezen. De Schiedamse versie van het bekende 'Groot dictee der Nederlandse taal' wordt voor de elfde keer georganiseerd, door Rotary Schiedam de Veste en Bibliotheek Schiedam.

Met het dictee vraagt de organisatie aandacht voor investeren in geletterdheid. Taaltrajecten verbeteren de taalbeheersing van laaggeletterden. Daarnaast heeft investeren in taal positieve effecten op het welzijn, de arbeidsmarktpositie, de gezondheidssituatie en de opvoeding van kinderen. Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met lezen en schrijven. In Schiedam is dat zelfs bijna één op de zes inwoners.

De organisatoren zamelen met het dictee geld in voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Deelnemers betalen 25 euro voor deelname, bedrijven honderd euro; zij kunnen zich laten sponsoren. Dat geld gaat naar het inkopen van zogenaamde 'taaltrajecten' voor mensen die hun taalbeheersing willen verbeteren.

Het Groot Schiedams Dictee wordt op 2 november voorgelezen vanaf half acht in de bibliotheek in de Korenbeurs. Gerelateerd