Schiedamse grond wordt heet onder de vuurwerkvandalen

21-12-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De tijden dat vandalen en opgeschoten (jonge) stadgenoten de vrije hand kregen om er rond oud en nieuw een rotzooi van te maken, zijn in Schiedam voorgoed voorbij. 

B&W kondigen aan dat er een 'zero tolerance' beleid (er wordt niets geaccepteerd) wordt gevoerd waar het gaat om geweld tegen of belemmering van hulpverleners en hulpdiensten. "Met het treffen van goede voorbereidingen, preventieve maatregelen en extra inzet van personeel, wordt er dit jaar ingezet om er een feestelijke jaarwisseling van te maken, zoveel mogelijk incidenten te voorkomen en vuurwerkoverlast te beperken." Afgelopen jaarwisseling was volgens het college 'feestelijk en positief', maar het aantal incidenten blijf onververminderd onacceptabel hoog.

Multidisciplinair werken is een belangrijk instrument om dat aantal incidenten terug te brengen. De gemeente voert de regie in de samenwerking met de politie, brandweer, Irado, RET en andere instanties in de stad. 'Dagelijks wordt er in aanloop naar 31 december zo veel mogelijk relevante informatie gedeeld." Ook wijkbewoners spelen in die uitwisseling een rol, als 'oren en ogen' van de wijk. Een team van brandweer, politie en een gemeentelijke crisismanager stuurt op de drie dagen voor de jaarwisseling de verschillende diensten aan.

Andere ijzers in het vuur zijn voor de instanties communicatie en voorlichting, beperking van de afsteektijden, consequent schadeverhaal en sanctiebeleid, het voorkomen van vreugdevuren (er zijn geen aanvragen voor het aanrichten van vuren ingediend), analyse waar de risico's op incidenten het grootst zijn, afsluiten van ondergrondse containers en het verwijderen van afvalbakken, controle van vuurwerkverkooppunten, het preventief ontmoedigen van mogelijke raddraaiers en het instellen van vuurwerkvrije zones. Dit jaar meer dan ooit.

Er zijn 33 vuurwerkvrije zones vastgesteld, waar ook tussen zes 's avonds en twee uur 's nachts geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar. Nieuw zijn onder meer het Wibautplein, de Parkweg, Hof van Spaland en de Iepenlaan in Tuindorp. Op deze laatstgenoemde plaats is volgens B&W sprake van 'schade en groot gevaar, omdat er vuren worden gestookt met pallets in een dichtbebouwde omgeving'. De andere plekken zijn vooral toegevoegd omdat er afgelopen jaar veel overlastmeldingen door buurtbewoners zijn gedaan, met name vanwege schade aan speeltoestellen en kunstgrasveldjes. B&W is niet ingegaan op de suggestie vanuit de gemeenteraad om bus- en tramhaltes aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Er staan 115 abri's in Schiedam - een te groot aantal om in de gaten te kunnen houden en overtredingen te kunnen bekeuren., aldus het college. "Wel worden abri's, net als alle andere grote objecten in het openbaar gebied in de surveillances meegenomen en krijgen dus extra aandacht." Voor een compleet overzicht van de vuurwerkvrije zones, klik hier.

Om het vroegtijding afsteken van vuurwerk in de hand te houden is er een vuurwerkteam samengesteld, bestaande uit medewerkers van Team Toezicht en Handhaving en medewerkers van de politie. Hen staan nieuwe technische middelen ter beschikking als knalsensoren, die dit jaar bij wijze van proef voor het eerst worden ingezet. Met de sensoren is het mogelijk om locaties waar te vroeg en/of illegaal (dus te hard knallend) vuurwerk wordt afgestoken, op te sporen en daders te betrappen. Ook zullen er drie extra camera's worden geplaatst: in de Dwarsstraat hoek Visserstraat, de Hof van Spaland en de Troelstralaan bij het Wibautplein.

Om de Schiedamse jeugd ook bewust te maken van de gevaren van vuurwerk, wordt er deze week voorlichting gegeven op scholen. Verder is er een campagne gestart op internet en via de sociale media en hangen er posters in de stad. De voorlichting op scholen is vooral gericht op het gebruik van een vuurwerkbril - waarvan er 2500 in de stad zullen worden uitgereikt - en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. Schiedam sluit hiermee aan bij de landelijke campagne. Die concentreert zich op het voorkomen van vuurwerkletsel; Schiedam wil ook het voorkomen van overlast als belangrijk meenemen in de voorlichting.

Kerstbomen worden door Irado ingezameld. Het openbaar vervoer stopt op oudjaarsdag om acht uur; de metro zal echter tussen tien en twee rijden tussen Vijfsluizen en Rotterdam. Horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om in de oudjaarsnacht tot vier uur open te kunnen blijven. Dit alles om 'de jaarwisseling een feestelijk en beheersbaar karakter te laten hebben'.Gerelateerd