Scholen en leerlingen houden zich aan kapjesadvies

23-10-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam hebben het landelijke advies overgenomen om leerlingen dringend te adviseren mondkapjes te dragen tijdens leswisselingen en van en naar pauzes. Dat meldt burgemeester Cor Lamers in zijn Corona-update. “Leerlingen houden zich eraan en aanwijzingen en herinneringen worden soepel aanvaard door leerlingen. Als een leerling zijn of haar mondkapje vergeten is, zijn er wegwerpmondkapjes beschikbaar.”

Als gevolg van afwezigheid van leerkrachten door besmetting of besmetting van huisgenoten hebben in de afgelopen periode enkele (delen van) scholen moeten sluiten. Dat was niet op advies van de GGD, maar een zelfstandige beslissing van de scholen, zegt Lamers.

De nieuwe maatregelen in de Coronabestrijding hebben ook betrekking op de sport. Tot achttien jaar mag wel gesport worden, maar zijn wedstrijden niet toegestaan. Voor mensen van achttien jaar en ouder geldt dat sporten alleen mag op anderhalve meter afstand van anderen. “Sport alleen”, adviseert de burgemeester. “Of in een team van maximaal vier mensen." Ook hier zijn wedstrijden niet toegestaan. De sportaanbieders in Schiedam zijn geïnformeerd over de aangescherpte maatregelen per woensdag 14 oktober. Onder verwijzing naar de nieuwe noodverordening en de sportprotocollen van de overkoepelende sportorganisaties is gevraagd de aan sport gerelateerde beperkingen op te volgen, zoals het sluiten van de sportkantines. “Vergaderen in het clubhuis is niet toegestaan; in sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven; kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven. Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden.”

Lamers laat weten dat de politie, het Openbaar Ministerie en de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) hebben getoetst of de regionale aanpak tegen Corona te handhaven is. Er zal vooral worden gelet op signalen en meldingen, groepsvorming in de openbare ruimte, de anderhalve-meterafstand, gebruik of bezit van alcohol na acht uur ’s avonds op straat, het verbod op evenementen, drukte in winkels en alcoholverkoop in avondwinkels.

De gemeente heeft alle ondernemers in de stad een brief gestuurd. Enerzijds om hen te bedanken voor de enorme inzet in de afgelopen maanden en ze sterkte te wensen in de komende periode. Anderzijds om ze te wijzen op de maatregelen en ze te verzoeken om medewerking. Als gevolg van de nieuwe maatregelen is de horeca (café’s en restaurants) gesloten.

Lamers vindt dat zeer ingrijpend. Hiermee is ook de tijdelijke terrassenregeling vervallen. “Dat is nodig”, schrijft hij. “Ondanks dat de horeca het in Schiedam goed heeft gedaan. Landelijk is het beeld dat in die branche veel besmettingen worden opgelopen."

De gevolgen van de Coronacrisis (en het nu volledig sluiten van de horeca behalve afhaal) roepen allerlei financiële vragen op bij de horeca. De afdeling Schiedam van de Koninklijke Horeca Nederland heeft de gemeente Schiedam gevraagd de horecaondernemers te helpen bij financiële vragen. Lamers: “De gemeente werkt hieraan mee. Financieel adviseurs van ondernemershuis Shop staan online klaar voor de ondernemers. Zij helpen de ondernemers kosteloos en vrijblijvend weer inzicht en overzicht te krijgen in de financiële positie. Alle horecaondernemers hebben hierover een brief ontvangen.”

Ook is besloten om het handhavend optreden tegen het gebruik van wegwerpplastic uit te stellen tot 1 april.

De markten kunnen doorgaan. Braderieën en rommelmarkten gaan niet door, zij vallen onder evenementen. In verband met het sluiten van de horeca kunnen marktondernemers voorlopig geen gebruikmaken van het toilet in café De Boemerang. Er is een alternatief geregeld in de Grote of Sint Janskerk voor de komende weken.

Er vindt dit jaar geen Suikerzoet Film Festival plaats. De organisatie heeft besloten het evenement voor 2020 te schrappen. Ook de intocht van Sinterklaas zal niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. De organisatie van de intocht van Sint bereidt een digitaal alternatief voor.

Voor de decembermaand vindt momenteel overleg plaats met partijen in de stad om de binnenstad van Schiedam extra sfeervol aan te kleden. Op deze manier wil de gemeente ondernemers ondersteunen en de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bezoekers.

Met het invoeren van de nieuwe landelijke maatregelen moeten winkels uiterlijk om 20.00 uur de deuren sluiten. De levensmiddelenbranche is hiervan uitgezonderd. Wel is de verkoop van alcohol verboden na acht uur ’s avonds. Toezicht & Handhaving heeft de afgelopen weken alle ondernemers pro-actief bezocht. Inmiddels hebben acht kleine supermarkten een officiële waarschuwing gekregen. Zij hielden zich, ondanks meerdere bezoeken, niet aan de voorschriften.

Door de nieuwe maatregelen is de ontheffing voor Theater aan de Schie (binnen meer dan dertig mensen) komen te vervallen. Er mogen nog maar maximaal dertig personen binnen en daarom kunnen de meeste voorstellingen van Theater aan de Schie geen doorgang hebben. Enkele kleinere voorstellingen gaan wel door. In het Wennekerpand is dit jaar nog maar één voorstelling voorzien. Wennekercinema gaat door met meerdere filmvertoningen per dag. Het Jenevermuseum en museummolen De Walvisch zijn open, behalve De Proefbar en de horeca bij de museummolen. Het Stedelijk Museum Schiedam is inmiddels gesloten in verband met de renovatie van het museumgebouw.

Inmiddels is de regel voor de Schiedamse ambtenaren: thuiswerken tenzij het niet anders kan. Dat betekent dat maximaal tien procent van de ambtenaren aanwezig is.Gerelateerd