Syrië dicht bij Schiedam in kersttoespraken

26-12-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM – Syrië in het bijzonder, en het verdriet en lijden in de wereld in het algemeen, komen deze kerstdagen prangend de Schiedamse woonkamers binnen. Zowel koning Willem-Alexander als paus Franciscus spraken er over in hun kersttoespraken.

"Hemel en aarde raken elkaar met Kerstmis”, zei de koning. “Christus, de Zoon van God, wordt geboren in een simpele stal. Zijn moeder legt hem te slapen in een kribbe. Engelen verkondigen een boodschap van vrede en hoop op een betere wereld. Het vieren van Kerstmis kan confronterend zijn en ons aan het denken zetten”, aldus Willem-Alexander. “Dicht bij de plek waar de kribbe stond, heersen nu angst en geweld. Onvoorstelbaar zijn de ontberingen die gewone mensen - onder wie veel kleine kinderen - in Syrië, maar ook in andere landen moeten lijden. Geweld kan ook vlakbij komen. Terroristische aanslagen - zoals deze week nog in Berlijn - hebben dit jaar vele families in rouw gedompeld.”

Kerstmis 2016 roept daarom bij de koning tegenstrijdige gevoelens op. “We zouden ons zo graag geborgen weten. Maar tegelijkertijd is er veel dat ons ongerust maakt en ons een gevoel van dreiging en machteloosheid geeft. Tegenstellingen in de wereld lijken groter te worden.

En dat heeft zijn weerslag op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.”

Willem-Alexander noemt de boodschap van Kerstmis- over hoop, vrede en naastenliefde – een oproep aan ieder. “Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?

“Eerder dit jaar opende ik in de Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Hij leefde 500 jaar geleden, niet zo lang na de uitvinding van de boekdrukkunst, het internet van de 16de eeuw. Erasmus was een van de eersten die daarvan profiteerde. Heel lezend Europa kende zijn werk.

Erasmus was een diepgelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen. Een man die heilige huisjes omver durfde te werpen. Niets menselijks was hem vreemd en hij kon zich enorm opwinden over de misstanden van zijn tijd. Maar altijd bleef hij zijn kracht zoeken in redelijke argumenten en de vreedzame uitwisseling van ideeën. We hebben elkaar immers nodig.

'De natuur heeft onze gaven zo verdeeld, dat de ene mens het niet kan stellen zonder de hulp van de ander’, schreef hij.”

Daarom willen we in Nederland samenleven als vrije en gelijkwaardige mensen, aldus de koning. En vrijheid – bijvoorbeeld om met elkaar van mening te verschillen - is sterker dan welke terreurdaad ook. “De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder u, zonder jou, gaat het niet. Met Kerstmis worden we aangespoord niet op te geven. Elkaar niet op te geven. Ieder mens telt.”

Paus Franciscus smeekt in Rome de vrede af, voor 'de mannen en vrouwen in het geteisterde Syrië, waar al te veel bloed heeft gevloeid'. “Vooral in de stad Aleppo, die de laatste weken het toneel vormde van een van de meest afschuwelijke gevechten, is het meer dan ooit noodzakelijk dat er, met respect voor de mensenrechten, ondersteuning en troost wordt gegarandeerd aan de uitgeputte burgerbevolking, die zich in een situatie bevindt van wanhoop, van groot lijden en ellende. Het is tijd dat de wapens definitief worden neergelegd en dat de internationale gemeenschap zich actief inzet, opdat er via onderhandeling een oplossing wordt bereikt en de samenleving in het land wordt hersteld.”

Juist met Kerstmis, bij de geboorte van een kind, de oproep voor vrede van de paus. “De macht van dit Kind, Zoon van God en van Maria, is niet de macht van deze wereld, die gebaseerd is op de kracht en op de rijkdom; het is de macht van de liefde. Het is de macht die de hemel en de aarde gemaakt heeft; de aarde, die leven geeft aan elk schepsel: aan de mineralen, aan de planten, aan de dieren.

Het is de macht die man en vrouw tot elkaar aantrekt en van hen één vlees maakt, één bestaan; het is de macht die leven geeft, die schulden vergeeft, vijanden met elkaar verzoent en het kwade in het goede verandert. Het is de macht van God.”

Franciscus roept de partijen in Irak, Libië en Jemen, in verschillende regio’s in Afrika, vooral in Nigeria, in Zuid-Soedan en in de Democratische Republiek Congo en ook in Oost-Oekraïne op te werken aan vrede.

En ook in landen waar geen oorlog is, is er genoeg onrecht om te bidden voor vrede, aldus de paus. “Vrede aan degenen die gewond zijn geraakt of een geliefde zijn kwijtgeraakt door de wrede terroristische aanslagen die dood en verderf hebben gezaaid in heel veel landen en steden.

Vrede – niet in woorden, maar effectief en concreet – aan onze broeders en zusters die verlaten en uitgesloten zijn, aan degenen die honger lijden en aan degenen die het slachtoffer zijn van geweld.

Vrede aan de vluchtelingen, aan de migranten en de asielzoekers, aan degenen die vandaag de dag ten prooi vallen aan mensenhandel.

Vrede aan de volkeren die te lijden hebben onder de economische ambities van enkelen en de begerige hebzucht van de god van het geld die leidt tot slavernij. Vrede aan degenen die getekend zijn door sociale en economische ellende en aan degenen die te lijden hebben onder de gevolgen van aardbevingen of van andere natuurrampen.

En vrede aan de kinderen, op deze speciale dag waarop God zich tot kind maakt. Vooral aan de kinderen die het zonder de vreugde van het kind zijn moeten doen vanwege honger, oorlogen en het egoïsme van volwassenen.

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil die elke dag stil en geduldig werken, in het gezin en in de maatschappij, om een meer humane en rechtvaardige wereld op te bouwen, in de vaste overtuiging dat er alleen met de vrede een kans is op een meer welvarende toekomst voor iedereen.

Beste broeders en zusters, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; Hij is de Vredevorst. Laten we Hem ontvangen!”, aldus paus Franciscus.


Gerelateerd