Tasche: deze week vier- tot vijfhonderd vaccins voor Franciscuspersoneel

03-01-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Marjolein Tasche, bestuurder van het Franciscus Gasthuis & Vlietland, rekent erop de komende week ‘vier- tot vijfhonderd vaccins’ te kunnen zetten bij personeelsleden van het ziekenhuis. Het gaat dan om met name de zorgmedewerkers van de Spoedeisende Hulp en de Intensive Care en die van de cohortafdelingen met Coronapatiënten.

“Fantastisch” zou het in haar ogen zijn als dat daadwerkelijk zou gebeuren. Gisteren liet minister Hugo de Jonge weten overstag te zijn gegaan voor het appel van de ziekenhuizen om hun medewerkers die in direct contact staan met de Coronapatiënten zo snel als mogelijk in te enten. “Een heel goede beslissing”, aldus Tasche. “Er komen nog een paar bonte weken aan. We vragen van de mensen in frontlinie heel veel nog de komende tijd, en die hebben de afgelopen maanden natuurlijk ook al heel hard gewerkt.”

Volgens Tasche is het Franciscus klaar voor zo’n inentingsronde. In het ziekenhuis zijn veel mensen die het vaccin kunnen zetten, de vriezers nodig voor het Pfizer/Biontech zijn aanwezig. “We kunnen maandag beginnen.” Maar denkelijk moet er wel nog het een en ander worden geregeld, zo stelde arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC, samen met Tasche in gesprek op Radio 1. De keuze wie in aanmerking komt voor de eerste inentingen moet bijvoorbeeld nog worden gemaakt. “En de vaccins moeten natuurlijk nog wel komen”, aldus Tasche.

De Franciscusbestuurder rekent voor dat er nu naar verluidt dertigduizend vaccins beschikbaar komen. Gedeeld door zo’n tachtig tot honderd ziekenhuizen in Nederland, komt zij tot vier- à vijfhonderd vaccins voor het Franciscus. “Dus dat zijn lang niet alle mensen in het ziekenhuis.” Zij gaat ervan uit dat in eerste instantie de mensen in de acute zorg en die van de cohortafdelingen gevaccineerd gaan worden. “Ik verwacht in de loop van de week daadwerkelijk te gaan prikken.”

Bonten deelt het enthousiasme voor het vaccineren, maar tempert ook de verwachtingen. “Dit gaat ons nog niet zo heel veel verlichting brengen in maand januari. Het duurt gewoon een tijdje voor het vaccin gaat werken.” Hij vreest dat de Coronavariant die nu in Groot-Brittannië tot veel infecties leidt ervoor zal zorgen dat deze golf aan besmettingen ‘nog een hele tijd zal duren’. “Er zal langdurig veel gevraagd zal worden van de ziekenhuizen”, en daarom in het inenten van de verpleegkundigen en anderen nu zo belangrijk. Maar dat het vaccin de samenleving door de lopende golf helpt, bestrijdt hij. “Dat gaat het vaccin niet brengen.” Pas in februari, maart zal het vaccin bescherming gaan bieden, aldus Bonten.

Dat in de ziekenhuizen nu gevaccineerd gaat worden, betekent niet dat dat in de verpleeghuizen later gaat gebeuren, zo stellen de twee. “Dat is belangrijk, want ik denk dat in de ouderenzorg, de verpleeghuizen, de risico’s op besmetting voor het personeel groter zijn dan in het ziekenhuis.”

Tasche: “Het is geen kwestie van of-of, de verpleeghuizen hoeven niet later te beginnen als we nu in het ziekenhuis gaan vaccineren. Het is en-en.” Maar feit blijft dat het aantal beschikbare vaccins beperkt is. Er is schaarste, aldus Bonten. Wellicht zou het daarom een optie zijn het Britse voorbeeld te volgen; daar is besloten mensen nu één inenting te geven en pas later te kijken voor de tweede dosis, zoals dat volgens de makers behoort te gebeuren. Volgens Bonten neem je daarmee nog wel ‘een risico’. “Vraag is of je veel mensen een beetje wil beschermen of gerichte groepen heel goed wil beschermen.”

Daarbij speelt mogelijk ook een rol hoe de Britse variant van het virus uitpakt. Tasche: “Wij volgen dat goed.” De kans bestaat dat deze mutatie een hogere besmettelijkheid heeft. “We gaan ervan uit dat het komt. Het zou betekenen dat de kans dat je besmet raakt als zorgpersoneel nog groter wordt. Daar maken wij ons wel veel zorgen over.” De druk in de ziekenhuizen is al hoog, met uitval van medewerkers. “Als de Engelse variant meer voor gaat komen, gaat de besmettelijkheid toenemen. Vandaar dat ik net zei dat iedere dag er een is”, als het om vaccineren gaat.Gerelateerd