'Verhuizing geboortezorg leidt tot verdere verdwijning zorg in Vlietland'

26-04-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Het overbrengen van de geboortezorg en klinisiche kindergeneeskunde van het Franciscus Vlietland in Schiedam naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, verbetert de kwaliteit van de zorg niet. Maar deze stap leidt op termijn wel tot afkalving van het belang van het Schiedamse ziekenhuis, met het verdwijnen van andere zorg als gevolg.Zij blijven daarom bij hun verzet tegen het besluit om de zorg aan moeder en kind te bundelen in Franciscus Gasthuis. Die stap is niet in het belang van inwoners en treft vooral mensen met een kleine beurs, aldus de artsen en verloskundigen in een verklaring.

"Het ziekenhuis verplaatst deze afdelingen vooral om organisatorische en financiële redenen", aldus de verloskundigen en artsen. Zij vrezen dat als gevolg van die verschuiving van zorg, 'de adherentie van de locatie Vlietland zal afnemen'. Als mensen minder - van jongs af aan! - binding krijgen het Schiedamse ziekenhuis, zal dat in de toekomst leiden tot de verplaatsing van nog meer afdelingen, zo stellen de bezwaarmakers. "Dit zal op termijn ook gevolgen hebben voor de acute zorg van de locatie Vlietland."

Voor Rotterdammers zijn voor deze afdelingen in de stad voldoende alternatieven aanwezig. De inwoners van regio Nieuwe Waterweg-Noord zijn echter slechter af, aldus de verklaring. "De A20 blijft immers filegevoelig en het openbaar vervoer naar het Franciscus Gasthuis is slecht. Zo worden met name de mensen met een kleine beurs de dupe. Mede door bovengenoemde redenen is de kans groot dat een aanzienlijk deel van de inwoners zal uitwijken naar andere ziekenhuizen."

De bezwaarmakers zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de voorgenomen veranderingen. Deze is te bereiken via https://vlietland.petities.nl/Gerelateerd