Verstandelijk gehandicapte moet ook kunnen stemmen

25-11-2017 Gezond Kor Kegel

SCHIEDAM – De gemeenteraad heeft het verzoek gekregen om het mensen met een verstandelijke beperking eenvoudiger te maken om te gaan stemmen voor de raadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Het is voor deze mensen vaak moeilijk om het stemformulier te doorgronden. Uitleg over het verkiezingsprogramma kunnen ze moeilijk krijgen. “Verlaag de kiesdrempel voor mensen met een verstandelijke beperking”, vragen de landelijke verenigingen Sien en Kans Plus.

Sien-voorzitter Koos Spanbroek vindt dat de politiek meer kan doen om te zorgen dat mensen met een beperking hulp krijgen. “Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Dat moet dan ook gelden bij gebeurtenissen die invloed hebben op onze samenleving, zoals deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen”, aldus Spanbroek.

Sien en Kans Plus behartigen de belangen van verstandelijk gehandicapten en hun netwerken. De verenigingen staan voor een samenleving waar mensen met een beperking erbij horen en volop meedoen. “Dit doen we samen met ouders, verwanten, mantelzorgers, sympathisanten en andere partners. De afgelopen jaren hebben wij knelpunten bij het stemmen met een beperking geïnventariseerd, oplossingen bedacht en die getoetst bij de eigen doelgroep en bij laaggeletterden.”

Dat heeft geleid tot allerlei aanbevelingen om het stemmen eenvoudiger en begrijpelijker te maken. Graag krijgen de twee verenigingen teruggekoppeld wat in Schiedam de bevindingen zijn bij het betrekken van de doelgroep bij de verkiezingen.