Verwachte flinke stijging zorgpremies blijft uit

13-11-2017 Gezond Redactie

Verwachte flinke stijging zorgpremies blijft uit

SCHIEDAM - DSW heeft de toon gezet voor wat betreft de hoogte van de premies van de zorgverzekeringen in 2018. Dit weekend bleek de premiestijging over de hele linie beperkt uit te pakken.

Half september liet het ministerie van Volksgezondheid weten uit te gaan van een stijging van de maandelijkse basispremie volgend jaar met zo'n zes euro, tot 113,50 euro.

Eind september verraste DSW echter met de aankondiging de premie volgend jaar te verlagen, met twee kwartjes per maand, naar 107,50 euro. De Schiedamse zorgverzekeraar schept er een genoegen in ieder jaar als eerst met zijn premie voor het komende jaar te komen. De vier grootste Nederlandse verzekeraars wachtten tot dit weekend om hun premies bekend te maken. Gisteren was de laatste dag waarop zij dat mochten doen.

Nu blijkt dat drie van hen de zorgpremie volgend jaar verhogen - tussen de twee en 3,40 euro per maand. Het gaat om Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ.  Nummer vier Menzis houdt de premie volgend jaar op hetzelfde niveau als dit jaar. Dat is dus een aanzienlijke afwijking van de premiestijging die door het ministerie werd verwacht.

Directeur Chris Oomen van DSW stelde bij de bekendmaking van zijn tarieven dat 'de zorgkosten in de Miljoenennota te hoog zijn begroot'. “We hebben nu een aardig beeld van dit jaar en dat beeld is: kostendaling”, aldus Oomen. Dat komt volgens hem onder meer doordat de lonen in de zorg minder hard zijn gestegen. Verder zet de Schiedamse verzekeraar meer reserves in dan door het ministerie verondersteld.

VGZ en CZ bevestigen dat geluid. Zij stellen respectievelijk € 110 miljoen en € 211 miljoen vrij te spelen uit hun reserves. Die inzet van premiereserves uit eerdere jaren betekent nog wel dat de premies in totaal niet genoeg opbrengen om alle zorgkosten van te betalen, zo luidt de waarschuiwing.. Volgens CZ zou de basispremie nog € 6,- hoger moeten om kostendekkend te zijn. Die verhoging is dus wellicht volgend jaar alsnog te verwachten.

Naast de inzet van reserves stellen de verzekeraars ook hun zorg scherp te hebben ingekocht en daardoor een meevallende premie te kunnen presenteren.

Gerelateerd
Reacties