Vinger aan pols van 'vuile' straat

09-01-2019 Gezond Redactie

Wethouder Jeroen Ooijevaar (l) en Fred van de Griendt; foto: Jan Schrijver

SCHIEDAM - Een van de, zo niet de 'vuilste' straat van Schiedam, wordt voortaan gecontroleerd op stikstofoxide. Fred van de Griendt, wonend op de hoek van die straat met de Lange Nieuwstraat kreeg vanmiddag van wethouder Jeroen Ooijevaar het eerste meetbuisje uitgereikt waarmee hij de NO2-vervuiling kan registreren.
 
De Oranjestraat komt uit onderzoeken steevast als de straat in Schiedam met de meeste vervuiling als gevolg van het verkeer. De advieswaarde voor roet van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt er overschreden. De hoeveelheid NO2 in de lucht is een goede indicator voor de vervuiling.

Van de Griendt is één van de 52 deelnemers aan het stikstofdioxidemeetproject van de gemeente, 'Samen meten'. Het buisje werd direct opgehangen; over een maand maakt de DCMR een analyse gemaakt van 'de opbrengst'. Voortaan zal de Schiedammer maandelijks een nieuw buisje installeren en opsturen. Hij krijgt dan per e-mail de gemeten resultaten terug. Van de Griendt koos ervoor het buisje achter, op het balkon, te hangen. Daar verblijft hij vaak, en ook de slaapkamer grenst eraan. . 

De deelnemers aan het project zijn tijdens een informatie-avond op de hoogte gesteld van de bevestiging en de werking van het meetbuisje. Zij meldden zichzelf aan om mee te doen met 'Samen meten'. Waar in andere gemeenten in het Rijnmondgebied de belangstelling soms groter was dan het aantal beschikbare buisjes, is dat in Schiedam niet het geval. Elk van de 52 kandidaten kan meedoen. Zij zijn behoorlijk evenredig over de Schiedamse wijken verdeeld. belangrijkste gezondheids-indicator)

De gegevens die via 'Samen meten' worden verzameld vormen een aanvulling op de gegevens die de DCMR via zijn eigen meetstations verzamelt, legt Klaas Groot, bureauhoofd lucht en energie van de DCMR vanmiddag uit. In het Rijnmondgebied heeft de milieudienst er in totaal zestien; het Schiedamse staat in de Alphons Ariënsstraat in Nieuwland. Ook  zwaveldioxide, benzeen, tolueen en fijnstof worden daar gemeten. Op basis van de zestien meetpunten kan de DCMR met grote mate van nauwkeurigheid uitspraken doen over de luchtkwaliteit in het gehele Rijnmondgebied. Model-technieken helpen daarbij.

Met de gegevens van de 225 bewoners die in het Rijnmondgebied stikstofdioxide gaan meten gaat de DCMR het gebruikte model en de uitkomsten ervan toetsen. Het project gaat een jaar lopen, daarna zal worden gekeken of voortzetting zinvol is.

Zie ook dit artikel van gisteren.

Met dank aan Jan Schrijver/De Schiedammer OnlineGerelateerd