Volkstuinders tuinieren natuurlijk

01-09-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Volkstuinvereniging Thurlede is weer voor enige jaren verzekerd van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Vier jaar geleden kregen de volkstuinders dit keurmerk (na jaren zonder te hebben gezeten) als steun in de rug en teken aan de buitenwereld, dat er werk wordt gemaakt van tuinieren op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Op een schaal van één tot vier kwam de vereniging tot twee stippen. Een beetje met de hakken over de sloot, zoals de tuinders nu erkennen. In juli is het complex opnieuw gekeurd door een keurmeester van de AVVN, die het predicaat Natuurlijk Tuinieren verleent. Het bezoek leverde de vereniging een nieuw certificaat op.

Dat zal aanstaande zaterdag rond een uur 's middags in het verenigingsgebouw worden onthuld. Op een feestelijke manier. Geïnteresseerden zijn welkom bij de vereniging, adres Parkweg 428, dus voorbij de parkeerplaatsen in het Beatrixpark bij Excelsior'20 doorlopen.

Volkstuinvereniging Thurlede telt ongeveer 250 tuiners. De afgelopen jaren is naar aanleiding van de controle voor het keurmerk, werk gemaakt met voorlichting over natuurlijk tuinieren. Bijvoorbeeld met workshops over snoeien, bodembeheer en bodemverbetering, stekken en vermeerderen. "Een stukje algemeen groen werd als proef op een natuurlijke manier beheerd door enkele leden", zo laat de vereniging weten. Om een idee te krijgen wat natuurlijk tuinieren inhoudt: "Dat betekent bijvoorbeeld dat de grond niet meer zwart geschoffeld wordt, maar bodembedekkers en andere planten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Een nogal eens gehoorde kritische opmerking is dat er niets meer aan onderhoud gedaan wordt; leve de brandnetels! Maar niets is minder waar. Ongewenste kruiden worden verwijderd. Anders gezegd, in plaats van schoffels wordt met handschoenen gewerkt."

Bepalend voor het aantal stippen is vooral het beheer en de inrichting van de algemene delen van het complex. Ook de manier waarop voorlichting en cursussen worden georganiseerd, de producten die in de tuinwinkel worden aangeboden en nog enkele andere aspecten zijn beoordeeld. Aan de hand van een zeer gedetailleerde scorelijst worden plus- of minpunten door de keurmeester toegekend of afgetrokken. De totaalscore levert een indeling op in een van de vier genoemde categorieën.