Vragen over functioneren Veilig Thuis

14-02-2019 Gezond Redactie

SCHIEDAM – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond verleent onvoldoende hulp in geval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dat stelt het CDA in Maassluis in vragen aan het college.

De norm voor het functioneren van Veilig Thuis is om binnen vijf dagen negentig procent van de meldingen te beoordelen op ernst en binnen tien weken tachtig procent van alle onderzoeken af te ronden en een vervolgtraject in te zetten. De fractie constateert dat in de laatste drie maanden van 2018 in de regio Rotterdam de gewenste normen ‘bij lange na’ niet zijn gehaald: "Zelfs minder dan zestig procent", berekenen de volksvertegenwoordigers in 'de eerste stad van de Waterweg'.

"Hoe komt het dat de normen nu nog niet gehaald worden’’, vraagt de partij aan het college. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, waar ook inwoners van Schiedam terecht kunnen, doorliep in 2017 een verbetertraject en is per 1 januari 2018 een zelfstandige stichting. Dit zou moeten helpen om binnen de normen een vervolgtraject in te zetten.

"Tijdens een werkbezoek aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is ons verteld dat half oktober 2018 de inspectie weer zou langskomen’’, schrijft CDA Maassluis. "Wat waren de bevindingen van de inspectie?’’ Bovendien wil de partij weten wat dit betekent voor de inwoners van de stad en hoe er wordt omgegaan met meldingen van acuut gevaar. Tenslotte vraagt het CDA wat de ervaringen zijn met de nieuwe meldcode huiselijk geweld, die 1 januari is ingegaan. De vernieuwde meldcode zou ervoor moeten zorgen dat acute of structurele onveiligheid beter op de radar komt.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor advies, voor het aannemen en beoordelen van meldingen, voor het zelf plegen van interventies, het doen van onderzoek en/of zorgen dat er hulpverlening wordt ingezet rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dat doet het voor vijftien gemeente in de regio. Schiedam valt in hetzelfde van de vier werkgebieden van Veilig Thuis als Maassluis.