Vrienden zwembad: kappen onverantwoord

16-10-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM -  De Vrienden van Zwembad Zuid dringen aan op een heroverweging van het voornemen om ongeveer honderd bomen langs de Westfrankelandsedijk te kappen.

De vriendenstichting van het zwembad dat pal aan het begin van de dijk ligt, is een volgende partij die zich mengt in het groeiende verzet in de stad tegen het besluit. De stichting voert drie redenen aan waarom uitvoering van de plannen 'onverantwoord' is: kappen betekent een toename van de luchtverontreiniging, mogelijk tot boven de wettelijke norm; de Vrienden van Zwembad Zuid zijn niet gehoord, zelfs niet geïnformeerd over het voornemen en de kap is strijdig met de groen-blauwe structuurvisie van de gemeente Schiedam.

Het steekt de vriendenstichting dat zij geen mening over het plan heeft kunnen geven. "Dit ook omdat de stichting nauw betrokken is en participeert in de planvorming van Natuur Vriendelijke Oevers (NVO) in de Wilhelminahaven. Nauwgezet en heel serieus is de projectgroep bezig om aansluiting te vinden bij de natuurlijke omgeving van de haven, met name het groen rondom Zwembad Zuid, het Volkspark en de natuur op de Westfranklandsedijk."

In een schrijven aan het Schiedamse college stellen de mensen van het zwembad voor om in overleg te gaan met boomdeskundigen en betrokkenen. Dan zal blijken of uitdunnen en kappen nodig is. De Vrienden van Zwembad Zuid stellen de belangen te behartigen van ongeveer vijftigduizend bezoekers van het zwembad.Gerelateerd