Wat gaan we doen om jongeren uit de put te halen?

19-02-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Hoe gaat het met de Schiedamse jongeren in Coronatijd? Dat wil de fractie van D66 in de raad heel graag weten. Om ook in Schiedam iets voor hen te kunnen betekenen.

Jarle Lourens schetst namens de fractie in de opmaat naar de vragen die hij het Schiedamse college stelt, de situatie waarin de jongeren verkeren. "In de media verschijnen al maanden berichten over jongeren, die onevenredig hard getroffen worden door de Coronacrisis. (..) Inmiddels lijkt het merendeel van de jongeren last te hebben van burn-out klachten en is er een stijging van het aantal jongeren met suïcidale klachten. Het niet fysiek naar school kunnen, veel thuiszitten en weinig sociale contacten zijn bovendien schadelijk voor hun ontwikkeling."

Die problematiek wordt ondertussen op verschillende plekken onderkend. Overheden stellen geld beschikbaar en ondernemen actie. Wat doet Schiedam, wil D66 weten. 
"Waar kunnen jongeren in Schiedam nu terecht met hun problemen? Wat gaat het college doen om Schiedamse jongeren beter te ondersteunen, zowel met extra zorg als activiteiten? En welke partijen gaat het college daarbij betrekken", vraagt Lourens aan B&W. Deelt het overigens het beeld zoals geschetst? Hoe worden signalen herkent en verwerkt? Is het beeld in de stad vergelijkbaar met dat elders? Zijn er cijfers over de situatie? Zijn sommige jongeren hier kwetsbaarder dan anderen?

Voor D66 is het duidelijk: Schiedam kan niet nietsdoen. Er moet een actieplan komen, en wel 'op zeer korte termijn'. Graag wil de fractie weten wanneer het zo'n plan van het college mag verwachten. "En hoe maakt het college daarbij gebruik van de gelden uit het jeugdpakket van het rijk?"

En ja: de scholen zullen een belangrijke rol spelen in het bestrijden van de problemen die jongeren ervaren. "Hoe verloopt het contact tussen schoolbesturen en het college over eventuele (zorgwekkende ) achterstanden in het lokaal onderwijs?", vraagt D66. Lourens stelt voor om werk te maken van 'bijvoorbeeld' een zomerschool om zaken recht te kunnen zetten.Gerelateerd