Wethouder tussen hoop en vrees over geboortezorg

24-05-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM – Wethouder Patricia van Aaken ziet de toekomst van de geboortezorg in het Franciscus Vlietland somber in. “We hebben de raad van toezicht meegegeven dat het proces tot dusver niet goed is gelopen”, stelde zij zojuist in de raadscommissie, waar zij verslag uitbracht over de gang van zaken rond de concentratie van de zorg in de beide ziekenhuisvestigingen. Zij doelde daarbij met name de manier waarop de kritiek van huisartsen en verloskundigen uit de regio over de gang van zaken in de wind is geslagen.

Het is de raad van toezicht van het Franciscus Gasthuis & Vlietland die de goede gang van zaken rond het zorgallocatieproces moet borgen.

De wethouder kreeg niet de indruk dat de raad heel erg onder de indruk was van haar kritiek. “Ik mag niet vooruitlopen op zaken. Maar de raad van toezicht gaf niet de intentie (indruk -red.) dat er enige beweging zat.” Met name maakt Van Aaken dit op uit de respons van de toezichthouder dat 'zeventig procent van de verzekeraars achter het plan staat'. “Maar ik geef de hoop niet op dat er vanavond uitstel komt van een besluit.” Dat is wat de wethouder de toezichthouder als advies heeft meegegeven. “Als dat lukt is onze missie geslaagd”. Uitstel geeft volgens Van Aaken de gelegenheid nog een keer het gesprek aan te gaan met alle betrokken partijen.

 Gerelateerd