Wie het al moeilijk had, heeft ’t in Coronatijd nog moeilijker

22-10-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers ziet de werkdruk bij de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) toenemen. Dat komt omdat Schiedammers die al in de problemen zaten het gedurende de Coronacrisis nog moeilijker hebben gekregen. “Een toename van de problemen betekent ook dat het WOT langer moet begeleiden”, schrijft Lamers in zijn zestiende update van de Corona-aanpak in Schiedam.

“De Coronamaatregelen hebben veel gevolgen voor onze wijkteams die graag in direct contact staan met de inwoners in de wijk. Hulp op afstand is vaak moeilijk. Daarom blijven de locaties open en kunnen inwoners hier nog steeds terecht met hun vragen. Per situatie wordt gekeken of dit echt noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot de eerste golf”, schrijft Lamers.

“We doen dit bewust. We merken dat bij een aantal bewoners het videobellen het fysieke gesprek niet (volledig) kan vervangen. Als we ons veel zorgen maken over een persoon of gezin, kiezen we voor een gesprek op de locatie of zelfs een huisbezoek. We zien dat de huisbezoeken die we nog doen absoluut noodzakelijk zijn om een goede inschatting te kunnen maken van de problemen die er zijn en de juiste ondersteuning te kunnen bieden.”

“Mensen die al in de problemen zaten hebben het in deze tijd nog moeilijker. Een toename van problemen betekent ook dat het WOT langer moet begeleiden. De gemiddelde doorlooptijd van de trajecten loopt duidelijk op. Ondanks het feit dat we door Corona minder inloop op de locaties hebben, neemt de werkdruk hierdoor niet af. Hierbij moet ook niet vergeten worden dat medewerkers, die gewend zijn om zorg en ondersteuning in de nabijheid te verlenen, dit op afstand, vanuit hun eigen huis moeten doen. Dit trekt een zware wissel op hen.”

“Als medewerkers op de locaties contact hebben met bewoners wordt een mondkapje gedragen. Dit vragen we ook van de bewoners die op de locaties komen. Er zijn gratis mondkapjes beschikbaar.”

De burgemeester ziet ook Schiedam naar een gedeeltelijke lockdown gaan als gevolg van de extra Coronamaatregelen van het kabinet, kenbaar gemaakt op dinsdag 13 oktober. Lamers vindt die gedeeltelijke lockdown nodig gezien het snel oplopend aantal besmettingen. “Ook in Schiedam neemt het aantal toe. Op 16 oktober waren er 1528 Coronagevallen in onze stad. We merken ook dat de zorg in gevaar komt, zeker in onze regio. Inmiddels is 35 procent van de reguliere zorg afgeschaald. Dat gaat om geplande zaken als knieoperaties. Zorg van levensbedreigende zaken loopt gelukkig nog door. Samen moeten we de verspreiding van het virus zien te keren. Maar dat is voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. Ik wil hen dan ook een hart onder de riem steken”, aldus burgemeester Lamers.Gerelateerd