Wmo-gebruik in Nederland stijgt, maar niet in Schiedam

07-05-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland maken gebruik van een maatwerkvoorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat zijn er vijf procent meer dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar in Schiedam daalt het aantal mensen dat gebruik maakt van zo’n voorziening.

Hier in de stad maakten afgelopen jaar 5745 mensen gebruik van de voorzieningen van de Wmo. 4050 Mensen ontvingen hulpmiddelen, zoals een rolstoel, een woningaanpassing of vervoer. 2855 Wmo-afnemers kregen hulp in het huishouden en 1840 mensen andere vormen van ondersteuning thuis, zoals persoonlijke verzorging of dagbesteding.

Uiteraard zijn het vooral de ouderen die gebruik maken van de Wmo. Maar ook jonge mensen doen er een beroep op. In leeftijden opgedeeld waren er vorig jaar 2935 mensen van 75 jaar en ouder die een van voorzieningen gebruikte, 1360 ontvangers waren tussen de 60 en 75 jaar, 700 mensen tussen de 45 en 60 jaar, 375 tussen de 30 en 45 en 370 jonger dan dertig.

Dat bleken er in alle leeftijden en twee vormen van ondersteuning aanzienlijk minder dan in 2018. Toen telde het CBS 7230 Wmo-gebruikers in Schiedam. Met toen 5020 ontvangers van hulpmiddelen en 3580 mensen met persoonlijke verzorging of dagbesteding. Dat betekende dus bijna een halvering van 2018 op 2019. Opmerkelijk genoeg nam wel het aantal mensen dat hulp in het huishouden kreeg wel toe; in 2018 waren dat er 2700 in Schiedam.

Opvallend is het verschil in Wmo-afname in Schiedam en Vlaardingen. Tegenover de 5745 Wmo-ontvangers in Schiedam staan er 6465 in het kleinere Vlaardingen.

Gemeenten vragen een eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Tot 1 januari 2019 was de hoogte hiervan inkomensafhankelijk. Vanaf begin vorig jaar is er een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. Vooral voor de hogere inkomens zal de eigen bijdrage in 2019 daardoor lager zijn dan voorheen. In de voorlopige cijfers van 2019 is een relatief sterke stijging van het gebruik van hulp bij het huishouden te zien bij de midden- en hoge inkomens, aldus het CBS.


Gerelateerd