Zorg Innovatie Academie beleeft start

30-09-2021 Gezond Advertorial

De gekleurde linten symboliseren de samenwerking en verbinding van de betrokken partners in de Zorg Innovatie Academie; foto: Albeda


SCHIEDAM - In het gemeentehuis van Vlaardingen vond gisteren de aftrap plaats van de Zorg Innovatie Academie, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) en zorg- en onderwijsinstellingen in de regio.

In de MVS-regio is de vraag naar zorg groot, volgens de betrokken partijen. Mensen worden ouder waardoor deze vraag de komende jaren alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd is er een tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Werken in de zorg is voor veel mensen niet aantrekkelijk, onder andere vanwege de hoge werkdruk. Zorginstellingen hebben dagelijks te maken met de problemen die de tekorten opleveren. Om dit knelpunt aan te pakken, gaan zorginstellingen, onderwijs en gemeenten samen werken in de Zorg Innovatie Academie.

Jacky Silos, wethouder Onderwijs en Sociaal Domein gemeente Vlaardingen: “Het is belangrijk dat we nu en in de toekomst goede zorg kunnen bieden voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Als mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen, dragen we daarmee bij aan de kwaliteit van leven van mensen. Om dat te kunnen, hebben we voldoende goed opgeleide en gemotiveerde mensen nodig. Door onze krachten te bundelen en samen te werken in de Zorg Innovatie Academie werken we aan de zorg voor onze inwoners, en geven we ook perspectief aan jongeren én een impuls aan de werkgelegenheid in onze regio.”

De ambitie van de Zorg Innovatie Academie is hoog. De bedoeling is om te starten met het aanpakken van bestaande knelpunten van de zorg in de regio. Leren en experimenteren in de praktijk staan daarom centraal. De partners willen de Zorg Innovatie Academie stapsgewijs uitbreiden en de komende jaren groeien tot hét kennis- en expertisecentrum voor alle facetten van de zorg.

Ron Kooren, voorzitter college van bestuur van Albeda: “Met de Zorg Innovatie Academie zetten wij als partners in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in op een strategische aanpak voor het opleiden en behoud van personeel, als mede op de innovatie van de beroepen in de zorg.”

De Zorg Innovatie Academie is een initiatief van gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, DSW, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Franciscus Vlietland, Food Innovation Academy, Albeda, Lentiz, Hogeschool Rotterdam.