Zwembadvrienden bepleiten plannen sportcentrum ondanks ontbreken rapporten

15-04-2019 Gezond Redactie


SCHIEDAM - De Vrienden van Zwembad Zuid zijn content dat hun initiatief voor een multifunctioneel sportcentrum op de agenda staat van het Stadserf in mei. Ze zijn echter teleurgesteld over het feit dat twee onderzoeken die hun zaak ondersteunen, niet in het gesprek worden meengenomen.

Dit schrijven de 'vrienden' in een persbericht. Zij krijgen de gelegenheid om hun 'burgerinitiatief' voor een sportcentrum inclusief zwembad toe te lichten. "We betreuren echter het feit dat de gemeente het niet nodig vindt in het Stadserf de twee rapporten van het Mulier Instituut ('Ruimte voor Sport in Schiedam') en van Drijver en Partners ('Onderzoek exploitatie en beheer sportaccommodaties Schiedam') toe te lichten. Dit met name omdat deze onderzoeken zijn verricht om de sportcapaciteit in Schiedam in kaart te brengen."

De Vrienden van Zwembad Zuid stellen in de afgelopen maanden inspiratie en informatie te hebben gehaald uit diverse beleidsnota ’s van verschillende gemeenten, onder meer Rotterdam. Ook andere onderzoeken, met name van het Mulier Instituut en van de GGD Rotterdam vormen volgens de initiatiefnemers een basis om de plannen voor een nieuw sportcentrum op te bouwen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met deskundigen, wijkbewoners, ondernemers, 'werkers in het veld' en anderen. "Hieruit heeft ons bestuur belangrijke conclusies getrokken die er op duiden dat er in Schiedam sympathie is voor het initiatief en dat er op tal van sport- en beweeg(beleids)terreinen nog een weg te gaan is.
Het in evenwicht brengen van sportvoorzieningen en sportstimulering bijvoorbeeld, is in Schiedam dringend nodig."

Duidelijk is volgens de Vrienden van Zwembad Zuid dat in de komende jaren nog meer zwemwater nodig is en dat voorzieningen beter verspreid in Schiedam, binnen loop- en fietsafstand van wijkbewoners nodig zijn. "Dit maakt het wonen en leven in de buurten van de oude wijken een stuk aantrekkelijker. Goede voorzieningen kunnen bijvoorbeeld de cijfers van bewegingsarmoede verlagen."

Het nieuwe sportcentrum wort ook een aanwinst voor ondernemers in de omgeving van de havens, aldus de vrienden. "Het is een pré voor het vestigingsklimaat en haar werknemers. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld heeft voor de revitalisering van wijken en gebieden een actief beleid op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering."

Het bestuur van de vriendenstichting wil met zijn presentatie tijdens het Stadserf 'op een toegespitste wijze aandacht vragen voor de noodzaak, maar ook voor de kansen van een sportcentrum met zwembad op een unieke plek tussen havens en stad'.
Gerelateerd