Insprekers eensgezind over vluchtelingen: doe het niet!

26-01-2016 Home Redactie

SCHIEDAM - De insprekers over de huisvesting van vluchtelingen in de Willem Passtoorsstraat in de raadsvergadering, brachten een breed palet aan argumenten in. Maar hun conclusie was steeds dezelfde: raad, doe het niet!

Het meeste indruk maakte de jongedame Nikolic, veertien jaar. Zij vertelde hoe zij in het verleden in de kindergemeenteraad heeft meegedaan. “Daar leerden we dat onze ideeën belangrijk waren. In de Tweede Kamer, in het Europarlement, er wordt naar burgers geluisterd. Helaas zie ik drie jaar later dat dat niet waar is.”

Dappere dame
Zij vertelde ook van een traumatische ervaring, opgedaan in Schiedam-Oost. “Ik ben aangerand door een idioot.” Die dader is nooit gepakt. Het gezin Nikolic hoopte de angstige tijden in Oost achter zich te laten door de verhuizing naar Nieuwland. “Die prachtige huizen waren een mooie kans.” Maar amper daar aangekomen, stort 'de veilige wereld in'. “Wat een brief kan doen met je leven”, doelt Nikolic op de brief waarin de gemeente de komst van vijftig statushouders naar de Willem Passtoorsstraat aankondigde. 

Niet gerust
De heer Haag stelde dat de hele gang van zaken de afgelopen weken hem niet anders kan laten concluderen dan dat 'de vluchtelingen ten koste van alles door onze strot worden geduwd'. Zo relativeerde hij de opmerkingen van het college dat de nieuwkomers 'direct aan werk geholpen worden'. “Het CBS liet van de week weten dat er 588.000 werklozen in Nederland zijn. Wij hebben daarom totaal geen fiducie dat de vluchtelingen direct aan het werk kunnen.”

Om een voorbeeld te geven: “Het is de bedoeling dat vluchtelingen worden ingezet bij de integratie van vluchtelingen. Dan kan het toch niet anders als dat die vluchtelingen geen werk hebben?!”

Mevrouw Van Bree, woonachtig in de flat naast de school stelde in haar inspreekminuten dat 'bezwaren van omwonenden worden afgedaan als aannames'. “Maar de eigen uitgangspunten van de gemeente zijn ook aannames en wat mij betreft utopie.” Zij ging op bezoek in een asielzoekerscentrum in Katwijk en constateerde dat de mensen die daar wonen geen van alle gelukkig zijn met hun leven aldaar. “Vluchtelingen hopen op iets beters dan een collectieve opvang, met het gebrek aan privacy van dien.”

Alternatieven
Mevrouw Rotteveel beschuldigde de burgemeester van 'roeptoeteren'. Zij weet van een verandering in de wet die maakt dat vluchtelingen per 1 juli niet automatisch voorrang hebben bij de toewijzing van huizen. Zij stelde voor de nieuwkomers onder te brengen in het voormalige Rijnmond-hotel of de Willem de Zwijgerschool in de Liduinastraat. Ook haalde zij de woorden van de nationaal coördinator Terrorismebestrijding aan die heeft gezegd dat 'de veiligheidsdiensten geen goed beeld hebben wie er Europa in komt'. “En Frontex heeft geconcludeerd dat zestig procent van de vluchtelingen naar Europa reden heeft om vluchtelingenstatus aan te vragen.” Mevrouw Rotteveel stelde 'om de echte vluchtelingen op te kunnen vangen, de profiteurs zo snel mogelijk uit te zetten'.

Zij kondigde tevens aan dat als de raad haar advies om tegen het voorliggende voorstel te stemmen niet overneemt, zij en medebewoners naar de rechter willen stappen. “En we hebben enkele sterke punten.”


Gerelateerd