Mees Eijkenaar: voorstander van samenwerking woningcorporaties

30-09-2018 In memoriam Kor Kegel

Eijkenaar in 1971

SCHIEDAM - Het was zijn portefeuille niet, maar Mees Eijkenaar was als wethouder in de periode 1966-1970 een groot voorstander van nauwe samenwerking tussen de vijf woningcorporaties die Schiedam toen telde. Zelf was hij bestuurslid van de protestantse woningbouwvereniging Onze Woning en in die functie streefde hij naar een intensieve samenwerking, mogelijk fusie, met de rooms-katholieke bouwvereniging Sint Jozef.

Toen hij weer ‘gewoon’ gemeenteraadslid was, bepleitte hij de actieve inschakeling van de woningcorporaties bij de stadsuitbreiding in Woudhoek en Spaland. Hij vond dat de sociale woningbouw meer op de weg lag van de daartoe opgerichte corporaties dan op de weg van het Gemeentelijk Woningbeheer Schiedam.

Mees Eijkenaar heeft een vooruitziende blik gehad, want in alles ging het zoals hij wilde. Vereniging Volkshuisvesting, bouwvereniging Eendracht, Onze Woning, Sint Jozef en Schiedam Vooruit richtten een stichting op om tot een gezamenlijke onderhoudsdienst te komen. Dat was de Stichting Samenwerkende Schiedamse Woningcorporaties (SSSW). Uit deze stichting ontstond de Woningbouwvereniging Schiedam (WBS) en dat betekende de feitelijke fusie van de vijf corporaties. De WBS ging een groot deel van de sociale woningbouw in Woudhoek en Spaland ontwikkelen. Later fuseerde de WBS met Woningstichting Noordvest, het voormalige en verzelfstandigde Gemeentelijk Woningbeheer Schiedam. Vanuit zijn latere woonplaats Oosterhout zag Eijkenaar het met welgenoegen aan. Zo had hij het gewild. De geschiedenis maakte hem tot een echte visionair.

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag memoreerde burgemeester Cor Lamers het overlijden van Mees Eijkenaar op zondag 2 september. De oud-wethouder is 98 jaar geworden. Hij werd in Ridderkerk geboren op vrijdag 7 mei 1920 en groeide op in Bolnes. Al op zijn twintigste werd hij lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), in die tijd aangevoerd door Hendrik Colijn en Jan Schouten. Hij werd actief in de jeugdbeweging van de ARP, de Arjos. Omdat hij een baan kreeg bij Wilton-Fijenoord, verhuisde hij naar Schiedam. Als gevolg daarvan werd hij onbezoldigd bestuurder van de Christelijke Metaalbedrijfsbond.

Mees Eijkenaar kwam na de verkiezingen van 1962 in de Schiedamse gemeenteraad. De ARP ging een samenwerking aan met de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de gezamenlijke fractie noemde zich de Protestants-Christelijke Groepering (PCG). Voor deze combinatie werd Eijkenaar in 1966 wethouder voor sociale zaken en volksgezondheid en de Schiedamse politiek had grote waardering voor zijn visie en daadkracht. Eijkenaar stimuleerde de totstandkoming van verzorgingshuizen.

Er was alles te zeggen geweest voor verlenging van zijn wethouderschap in 1970, ware het niet dat er tussen links en rechts in de gemeenteraad een groot conflict ontstond over de grondpolitiek (de visie op erfpacht zou nog decennia een kloof tussen de verschillende partijen teweegbrengen). De PvdA vormde in 1970 een coalitie met de VVD en de CPN. De communisten kregen met Eef Collé een populaire wethouder en de VVD had in Jaap Houtman een progressief georiënteerde wethouder.

PCG-wethouder Eijkenaar en KVP-wethouder Rinus van Kinderen moesten plaatsmaken. Eijkenaar voelde zich weggezet, terwijl er nooit kritiek op zijn functioneren was geweest. Bij zijn afscheid richtte hij een beschuldigende vinger op het invloedrijke PvdA-raadslid Jan Simons, zowat de uitvinder van het erfpachtsbeleid.

Mees Eijkenaar bleef nog een jaar in de gemeenteraad en verhuisde uit Schiedam in verband met een nieuwe functie. Hij bleef kerkelijk meelevend en het was geheel in zijn geest van samenwerking dat de ARP en de CHU samengingen met de Katholieke Volkspartij (KVP), waardoor in 1980 het Christen-Democratisch Appel (CDA) ontstond.

Gerelateerd