Afvalinzameling Capelle naar Irado

07-07-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het huisvuil in Capelle aan den IJssel wordt vanaf komend jaar ingezameld door Irado. Het college van B&W van de oostelijke buur van Rotterdam besloot om de opdracht te gunnen aan het Schiedamse bedrijf.

De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten met hun in de arm nemen van Irado 'in te zetten op duurzaam afvalbeheer en het behalen van de gemeentelijke milieudoelstellingen'. Irado gaat de inzameling, de verwerking van huishoudelijk afval en het beheer van het afvalbrengstation verzorgen. De samenwerking, die voor de gemeente een flinke besparing oplevert, begint op 1 januari. 

De gemeente, iets kleiner dan Schiedam, rekent er op door zogenaamde 'nascheiding' van restafval een hoger scheidingspercentage te bereiken dan momenteel. “Door in zee te gaan met Irado maken we een belangrijke stap in duurzaamheid", aldus wethouder Jean Paul Meuldijk. "De mogelijkheden om effectiever afval te scheiden zijn nu groter geworden, omdat meer energie en grondstoffen worden teruggewonnen."

Ook Irado-directeur André Hertog is in zijn nopjes: "Binnen de samenwerking gaan we samen met Capelle op zoek naar efficiënte, duurzame oplossingen." Irado heeft in haar voorstel verschillende duurzame mogelijkheden voorgesteld, zoals het gebruik van groen gas dat wordt geproduceerd uit het huishoudelijke afval van de nieuwe opdrachtgever.

Capelle aan den IJssel verwacht met de samenwerking een aanzienlijke verbetering van de scheidingsresultaten en daardoor meer hergebruik van afvalstoffen tot grondstoffen. Die stap levert ook een bijdrage aan de forse kostenbesparing die de gemeente denkt te boeken; die wordt 'voorzichtig' ingeschat op 300.000 euro per jaar.

Als onderdeel van de stap is Capelle aan den IJssel ook van plan aandeelhouder te worden in Irado. Op die manier verkrijgt de gemeente 'sturing op de bedrijfsvoering'. De service aan Capellenaren zal hierdoor groter worden, zo verwacht de gemeente.


Gerelateerd