Boskalis kiest voor vernieuwende aanpak Lange Haven

15-09-2015 Nieuws Ted Konings

SCHIEDAM - Boskalis gaat de verzakkingen aan de kades van de Lange Haven op een vernieuwende manier aanpakken. Vanmiddag tekenden directeur Pim van der Knaap en burgemeester Cor Lamers de contracten voor de klus, onder de naam Lange Haven Plus. Op 1 juli 2017 moet deze geklaard zijn.

De aannemer gaat zeventienduizend meter schroefpalen plaatsen. In en achter de kademuren. Deze muren hoeven dan niet volledig gereviseerd te worden; de dragende rol die de kademuren nu vertolken, valt weg na het plaatsen van de palen. Op de palen zal beton worden gestort dat de druk moet verdelen. Dit heeft tot voordeel dat de bestaande kades kunnen blijven bestaan. Als een van de voorwaarden van de gemeente was dat het stadsgezicht behouden moet blijven, is dat natuurlijk een factor waarmee Boskalis veel goodwill kweekte.

Deze innovatieve aanpak is een direct gevolg van de wijze waarop de gemeente Schiedam het werk heeft gegund, legt technisch projectleider Gert-Jan van de Laar uit. “We hebben niet op de klassieke manier al onze eisen op papier gezet en gevraagd wie dat het best kon uitvoeren.. nee, we hebben gekozen voor het systeem van prestatie-inkoop, waarbij de aannemer veel meer mogelijkheden heeft om zelf aan te geven hoe hij aan de geformuleerde doelstellingen wil voldoen.” Dus niet de grootte van de schroeven opgeven, maar aan de aannemer overlaten of er geschroefd, geklonken of desnoods gelijmd wordt, als maar duidelijk is dat elementen voor een x-aantal jaren verbonden zijn.

Boskalis was de enige van de acht partijen die meedongen naar de klus van 12,5 miljoen euro, die voor deze werkwijze met de schroefpalen koos. Van die acht vielen er drie in een eerste ronde af, met vijf aannemers werden gesprekken gevoerd.

Alhoewel het niet de opzet van de gemeente was om voor de goedkoopste partij te kiezen, was Boskalis dat volgens Van de Laar uiteindelijk wel. “Dat zie je vaker, dat de partij die met de beste technische oplossing komt, uiteindelijk ook de goedkoopste is.” Al met al ging een proces van een jaar aan de definitieve aanbesteding vooraf.

Ook de logistieke aanpak van Boskalis sprak in het voordeel van het bedrijf. Dat, met zijn wortels in het 'natte' werk, er voor kiest veel werk vanaf het water te verrichten. Dit mede om te kunnen beantwoorden aan de opzet van de opdrachtgever om de overlast van het project te beperken tot het minimum haalbare. Een ander criterium was 'de omgang met uitvoeringsrisico's'. Burgemeester Lamers had er slechts een paar woorden voor nodig - waaronder 'Alphen' - om te schetsen waar het dan om gaat.

Het wordt een ingewikkelde klus, aldus Lamers. “Op grond die eeuwenoud is.” Volgens Van de Laar is ook daarin voorzien in de plannen van Boskalis. “We hebben hen gevraagd de risico's in kaart te brengen.” Als er bijvoorbeeld een archeologische vondst wordt gedaan, is het niet zoals te doen gebruikelijk 'wachten tot de opdrachtgever komt kijken', maar kan de aannemer eigenhandig aanpassingen in de plannen doen. “Bijvoorbeeld door de schroefpalen te verplaatsen en om de vondst heen te werken”, aldus Van de Laar.

In krap anderhalf jaar - het feitelijke werk gaat pas in februari van start - wordt in totaal twaalfhonderd meter kade aangepakt. Op een manier die niet alleen de kademuren en het draagvermogen van de kades herstelt, maar die ook een plus geeft aan het project. Dankzij financiële inbreng van het Fonds Schiedam Vlaardingen eo en de provincie Zuid-Holland, wordt ook de buitenruimte van de Lange Haven aangepakt. De herinrichting kost parkeerplaatsen - waarvoor elders alternatieven worden gerealiseerd - maar zal gebruiksplezier creëren, aldus Van de Laar. “Veel van de verrommeling zoals die nu is, zal verdwijnen.” Allerhande verschillende bestratingen, palen en bordjes... zodat een rustiger straatbeeld ontstaat. De voorzieningen voor de schepen in de Lange Haven worden waar mogelijk ondergronds gebracht.

Cor Lamers was duidelijk bij de ondertekening van het contract: “Dit wordt een project waar Schiedam zich mee waar gaat maken.”

Op 29 september wordt een bewonersavond gehouden waarop met name zal worden gesproken over hoe de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden.


Gerelateerd