Gemeente en provincie blijven het oneens over Decathlon

02-03-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam overweegt om in een versnelde procedure bij de Raad van State, schorsing aan te vragen van de zogeheten reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan Schiedam Sportplaza Harga van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

GS maakte vandaag bekend een reactieve aanwijzing te hebben gegeven op het bestemmingsplan van Schiedam Sportplaza Harga. Met die aanwijzing is vestiging van sportketen Decathlon aan de rand van de stad niet mogelijk.

De gemeente Schiedam stelt 'verbaasd' te zijn over de aanwijzing. "In het licht van de recente beslissing van de Kroon is de gemeente verbaasd dat de provincie deze stap nu neemt."

De provincie stet dat het wil dat reguliere detailhandel, zoals die van de Franse sportartikelenfirma, zich vestigt in de centra van steden of dorpen. "Daar is genoeg ruimte - ook voor grootschalige winkels - en er komen bovendien steeds meer winkels leeg te staan."

De provincie weigerde de gemeente Schiedam in 2014 al een ontheffing op de detailhandelsbepalingen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Decathlon kon daarom niet aan de slag om zevenduizend vierkante meter nieuwe winkelmeters op Harga te realiseren. Schiedam stapte - samen met de gemeente Den Haag waar de provincie eenzelfde verzoek rond Decathlon afwees - naar de Raad van State. Die procedure loopt nog.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra voor ruimtelijke ordening: “Wij zien winkelketens als Decathlon gráág naar Zuid-Holland komen. Wij zeggen alleen: vestig u in de centra. Daar is ruimte genoeg. Zeker nu de reguliere winkelketens het moeilijk hebben en nieuwe leegstand om zich heen grijpt, zou ik tegen gemeenten willen zeggen: neem uw verantwoordelijkheid en versterk uw eigen binnensteden door nieuwe spelers dáár te huisvesten.”

De provincie kent uitzonderingen voor bepaalde branches. Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening mogen die zich vestigen buiten de stedelijke winkelcentra. Het gaat dan met name om branches met “volumineuze” producten, zoals auto’s, boten en caravans, of producten met brand- of explosiegevaar. Deze branches, die zich moeilijk laten inpassen in stads- en dorpscentra, staan op de zogeheten limitatieve lijst.

Volgens de provincie kan de verkoop van sportartikelen prima plaatsvinden in de winkelcentra. Dit soort artikelen zijn niet vergelijkbaar met producten als boten en caravans, aldus de provincie. Daarom voldoet de vestiging van Decathlon ook niet aan de nieuwe regel die de provincie tot 1 april moet hanteren van het Rijk, zo stellen GS.

De provincie miskent echter volledig dat de Kroon (de ministers van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken) in december het onderdeel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening heeft geschorst, zo stelt Schiedam. "De Kroon heeft daarmee aangegeven dat regels van de provincie met betrekking tot vestiging van detailhandel buiten de stadscentra te beperkend zijn." Daarbij heeft de Kroon de verordening uitgebreid met een regel die naar de mening van de gemeente 'de komst van Decathlon zonder meer mogelijk maakt'.

"Met de reactieve aanwijzing gaat de provincie aan dit alles voorbij en miskent zij volledig de betekenis van dat Kroonbesluit." Schiedam verwacht dat de Raad van State zal besluiten dat de reactieve aanwijzing onterecht is en vertrouwt erop dat Decathlon zich alsnog kan vestigen op Harga, aldus de reactie van de gemeente.

 


Gerelateerd