Herman Jansen: bezwaar tegen bestemmingsplan De Branderij

21-05-2018 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – Ergens is er iets niet goed gegaan. Distilleerderij Herman Jansen maakte medio december afspraken met de gemeente Schiedam en aannemer Van Wijnen, dat wil zeggen, formeel was het beheermaatschappij Carobel die namens de distilleerderij handelde. Het leidde tot een ontwikkelingsovereenkomst voor het complex van Herman Jansen en de directe omgeving, inclusief de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Breedstraat.

Maar nu tekent directeur Dick Jansen namens Carobel en Herman Jansen Beverages bezwaar aan tegen het ontwerp-bestemmingsplan De Branderij. Dat ontwerp-bestemmingsplan is een uitwerking van de overeenkomst uit december. Maar distillateur Dick Jansen ziet punten in het bestemmingsplan die bepaald zijn bedoeling niet waren en die zelfs negatief voor zijn bedrijf kunnen uitpakken. Zo is hij het er niet mee eens dat de huidige bestemming van ‘bedrijf-distilleerderij’ aan de Zijlstraat wordt gewijzigd naar de functie ‘verblijfsgebied’.

Dat de omgeving een verblijfsgebied wordt, dat was afgesproken. Maar niet ten koste van de bedrijvigheid van de distilleerderij. Het bedrijf lijkt nu op papier geen bestaansrecht te hebben.

Een andere kwestie is dat Herman Jansen Beverages het historische complex wil aanhelen met een ondergeschikte aanbouw, qua maat en schaal vergelijkbaar met een serre die ooit onderdeel was van het complex. Het ontwerp-bestemmingsplan frustreert die mogelijkheid. Herman Jansen verzoekt dan ook het bestemmingsplan op dit punt aan te passen, zodat de aanbouw mogelijk blijft.

Onderdeel van de verbouwplannen van Herman Jansen is de realisatie van een proeflokaal en bezoekerscentrum als ondergeschikte activiteit van de distilleerderij. Dat proeflokaal is gepland aan de Zijlstraat-zijde van het beoogde plein langs de Breedstraat. Bij het proeflokaal zou een terras wenselijk zijn, maar het ontwerp-bestemmingsplan laat dat niet toe. Ook op dit punt is dus een aanpassing nodig, schrijft Dick Jansen aan het gemeentebestuur.

De advocaat van de distilleerderij, De Jager, kreeg eerder bij het ambtelijk apparaat niet voor elkaar dat het ontwerp-bestemmingsplan de inzet van Herman Jansen recht zou doen. Daarom kiest het bedrijf, nota bene samenwerkingspartner van de gemeente, nu de formele weg: een bezwaarprocedure.

Herman Jansen heeft de intentie de bedrijfsactiviteiten te concentreren op het – vanuit de Zijlstraat gezien – rechtergedeelte van het complex, dat aan de andere zijde langs de Noordvest staat. Voor woningbouw op het linkergedeelte en op de kazernelocatie aan de overkant moet het bestemmingsplan Binnenstad 2014 worden herzien. Maar Dick Jansen constateert dat de gevraagde ruime bestemming voor de distilleerderij helemaal niet ruim is en dat zijn bedrijf veel meer zou moeten inkrimpen dan afgesproken was. Bovendien is hij er niet gerust op dat het bedrijf straks van dezelfde wegen gebruik kan maken als nu mogelijk is voor de aan- en afvoer van goederen.


Gerelateerd