Herman Jansen blijft en krijgt er buren bij

08-12-2017 Nieuws Redactie

Luchtaangezicht van de percelen van Herman Jansen (links) en de voormalige brandweerkazerne (rechts); beeld: Google Maps

SCHIEDAM – Het zat al lang in het vat, maar nu zijn er zwart op wit afspraken gemaakt. Distillateur Herman Jansen blijft gevestigd in de Brandersbuurt en er zullen op delen van het huidige bedrijfscomplex woningen worden gebouwd.

In totaal 65 woningen moeten er komen, niet alleen op het terrein van Herman Jansen, maar ook op de locatie van de brandweerkazerne aan de overkant van de Breedstraat. De distillateur maakte met de gemeente Schiedam en projectontwikkelaar Van Wijnen sluitende afspraken.

De nieuwbouw vergt meer tijd dan eerder aangenomen. In juni vorig jaar meldden Dick en Diederik Jansen (zesde en zevende generatie in het bedrijf) tijdens Cultuurcafé Doeleplein 1 ervan uit te gaan dat de bouw afgelopen januari kon beginnen. Zij gingen toen nog uit van de bouw van 'veertig tot vijftig huizen' op het bedrijfsterrein aan de Zijlstraat.

Er is overeenstemming bereikt over 'de realisatie van een gemengd woon- en werkprogramma', zo laat het college de Schiedamse raad weten. “Een tanende bedrijfslocatie wordt hierdoor getransformeerd naar een aantrekkelijk woongebied. Gelijktijdig wordt door de investering van HJB (Herman Jansen Beverages - red.) in dit gebied een prachtig bedrijf voor Schiedam behouden, dat vanuit de historie lang verbonden is met het DNA van Schiedam.”

B&W is in zijn nopjes met de overeenkomst, die past in de zo geambieerde versterking van de stedelijke functie van de binnenstad. Ze zorgt ook voor extra levendigheid in de binnenstad, 'door het toevoegen van grotere woningen voor midden- en hogere inkomens'.

De overeenkomst voor nieuwbouw van de grondgebonden woningen kon ook worden afgesloten omdat het gemeentebestuur een deel van de kosten voor rekening neemt. Binnenstedelijk ontwikkelen van woonlocaties of transformaties zijn bijna altijd financieel niet rendabel, zo betoogt B&W. Maar de stad heeft er graag geld voor over, 'omdat het toevoegen van nieuwe woonmilieus aan de binnenstad een grote maatschappelijke en economische meerwaarde biedt'.

Het gaat om een kleine vijftienduizend euro per woning, 14.230 euro om precies te zijn. Dat vormt de zogenaamde 'onrendabele top' die maakt dat projectontwikkelaars moeite hebben dergelijke nieuwbouw te realiseren – er moet immers geld verdiend worden. In dit geval loopt die top op tot € 925.000,-. Veel geld, maar een goede investering, aldus het college. “Voor een belangrijk deel vloeit deze bijdrage terug in extra beeldkwaliteit van de woningen in dit historisch waardevolle deel van de binnenstad.” Ook het duurzame karakter – door gebruik van duurzame materialen bij de bouw – maakt dat het project 'iets mag kosten'.

Verder verdient de stad ook iets aan het project. De brandweerkazerne inclusief grond wordt verkocht aan Van Wijnen en levert een boekwinst op. Die wordt volgens B&W gebruikt om de onrendabele top mee te betalen.

Herman Jansen blijft actief op het uitgestrekte terrein tussen de Zijlstraat en de Noordvest. De bedrijfsactiviteiten worden in elkaar geschoven, gecomprimeerd in de woorden van het college. Dat kan omdat de productielijnen van de jenevermaker zijn ondergebracht in een joint-venture in Zoetermeer. Het bedrijf richt zich in Schiedam vooral op de ontwikkeling van nieuwe producten.

Bij de sloop van bestaande percelen zou het zo maar kunnen dat er archeologische vondsten worden gedaan. “De locatie is in potentie een plek met hoge archeologische waarden, waarvan de aanwezigheid en exacte ligging van voorwerpen of bouwwerken op voorhand niet kan worden bepaald”, stelt B&W. Mocht wat naar boven komt zo belangwekkend en groot zijn dat de nieuwbouw erdoor moet worden uitgesteld, dan moeten de drie partners opnieuw overleggen over planning en kosten, zo spraken zij nu al af.

Al met al gaat er wel de nodige tijd heen met de ontwikkeling van het project. Het college rekent erop dat de wijziging van het bestemmingsplan pas komende zomer in de raad wordt behandeld.


Gerelateerd