Irado groeit in winst, omzet en vermogen

13-07-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Irado heeft het jaarverslag 2014 online gezet. De omzet steeg van 39,9 naar 40,7 miljoen euro en de winst van 2,2 naar 2,4 miljoen euro. Het eigen vermogen is toegenomen van 16,0 naar 17,4 miljoen euro.

Irado verzorgt de huishoudelijke afvalinzameling voor de gemeenten Schiedam, Rozenburg en Vlaardingen. Daarnaast onderhoudt het bedrijf in Schiedam de openbare ruimte en levert het diverse diensten aan andere gemeenten en regionale midden- en kleinbedrijven in Zuid-Holland.

Bij Irado zijn 254 mensen in vaste dienst en werkten in 2014 155 uitzendkrachten (waarvan 134 seizoensgebonden). Bovendien waren er 38 vrijwilligers actief voor het educatieve tuinieren en deden er 33 stagiairs werkervaring op bij Irado. Ook kent Irado de zogenoemde Schielanders, waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Dat waren er dertig, waarvan er tien op basis van de opgedane werkervaring en geboden ondersteuning (zoals sollicitatietraining) wisten door te stromen naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Ook worden mensen van de sociale werkplaatsen in Schiedam en Vlaardingen begeleid. 41 medewerkers van de BGS werkten in het verslagjaar bij Irado (zij waren er gedetacheerd), plus twee van Workfirst. In het verslagjaar zijn zodoende in het totaal 553 mensen voor Irado werkzaam geweest.

Wat deze medewerkers onder meer deden: 8368 maal met een vuilniswagen het huishoudelijk afval ophalen, vierduizend bomen snoeien, ruim 52 duizend telefoontjes op de klantenservice behandelen, 125 wespennesten bestrijden, elf kilometer met hekken afzetten, 2400 speeltoestellen inspecteren, 37 (kunst)grasvelden onderhouden, 279 graffiti-meldingen aanpakken, 28 duizend kolken reinigen, 1570 ton veegvuil opvegen (ofwel meer dan aderhalf miljoen kilo), vijfentwintighonderd kleine reparaties aan bestratingen uitvoeren en meer dan een miljoen kilo aan spullen doen hergebruiken (via Het Goed).

Voor Schiedam, Vlaardingen, Rozenburg en Lansingerland wordt door middel van grafieken in beeld gebracht welk deel van het afval als 'gescheiden afval' kan worden aangemerkt. Daarbij is Rozenburg koploper met meer dan de helft. Lansingerland zit op bijna de helft. Bij Vlaardingen is het net een kwart van al het afval dat 'gescheiden' is. Schiedam doet het op dit aspect net iets beter dan Vlaardingen.
Vanaf 1 juli 2015 is Irado overigens gestopt met de inzameling van huisvuil in de gemeente Lansingerland. De gemeente Lansingerland heeft gekozen voor andere dienstverleners voor de inzameling van afval bij inwoners uit deze gemeente.


Gerelateerd