Maritieme maakindustrie wil vergroening

05-07-2016 Nieuws Redactie

De Borealis voor de deur bij Huisman, foto: Huisman

DEN HAAG - De Nederlandse maritieme maakindustrie en de binnenvaart bieden vanmiddag een petitie aan in de Tweede Kamer, waarin zij een 'vergroeningsagenda' aanbieden. Die moet leiden tot een afname van de uitstoot van kooldioxide door de Nederlandse binnenvaartvloot met tenminste veertig procent en van die van stikstofoxiden en fijnstof met tachtig tot negentig procent.

Het aanbieden gebeurt zodadelijk, om half twee, in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Plein in Den Haag. De petitie wordt in ontvangst genomen door een vertegenwoordiger van de  Tweede Kamercommissies voor Infrastructuur en Milieu en voor Economische Zaken.

In de petitie zetten de Nederlandse binnenvaart (verenigd in Koninklijke BLN-Schuttevaer) en maritieme maakindustrie (verenigd in Netherlands Maritime Technology) hun plannen op een rijtje. Damen en de Anker- en Kettingfabriek van Damen, Nicoverken en Huisman zijn prominente leden van NMT. De laatste twee en bedrijven als Wärtsilä en Mammoet zijn aan boord bij Schuttevaer.

De Nederlandse maritieme maakindustrie excelleert naar eigen zeggen in klimaat- en milieuverbeterende technologieën. Waar het nu op aankomt is de inzet van deze beschikbare technologie in de Nederlandse binnen- en zeevaart. De Vergroeningsagenda biedt daarvoor concrete voorbeelden en uitwerkingen. Worden deze gerealiseerd, dan zijn genoemde grote verminderingen van de uitstoot haalbaar, aldus de twee organisaties. "Als deze prestatie geprojecteerd wordt op het totale binnenlandse Europese vervoer van Nederland Transportland, dan is de CO2-reductie alleen al door de binnenvaart ruim vijftien procent. Dat is vrijwel gelijk aan de taakstelling voor het Nederlandse vervoer voor de komende jaren." Berekeningen tonen volgens NMT en Schuttevaer aan dat 'overheidsbeleid om deze milieuwinst effectief ingevoerd te krijgen, één van de goedkoopste is voor het effect dat ermee gerealiseerd gaat worden'.

De Nederlandse maakindustrie is ook in de zeevaart vooraanstaand in het ontwikkelen en toepassen van klimaat- en milieuverbeterende technologieën, aldus de branche-organisaties. "Diverse innovaties maken de zeevaart aanzienlijk schoner en klimaatgunstiger, zoals scrubbers, afvang van fijnstof, experimentele groene vissersschepen, varen op LNG, slimme droge ladingschepen en hulpvoortstuwing door power sails." Zij dringen daarbij aan op gelijke concurrentievoorwaarden voor de Nederlandse industrie en bedrijven in het buitenland, waar 'sterke stimuleringsregelingen' voorkomen. "Hierdoor staat een rem op het met kracht uitrollen van de klimaatpotentie van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Hier past een stimuleringsmaatregel conform de Europese richtlijnen", aldus de twee. Van zo'n maatregel zou een grote stimulerende kracht uitgaan. "De Nederlandse binnenvaart en de maritieme maakindustrie hopen dat de politiek, zowel in de komende begrotingsbehandelingen als in de partijprogramma’s, dit laaghangende fruit op gaat pakken om snel tot grote milieuwinst te kunnen komen."

Reacties