Onrust over realisatie plannen drijvende stadsboerderij

09-03-2017 Nieuws Redactie

Voorstelling van de drijvende boerderij

ROTTERDAM / SCHIEDAM – Terwijl de plannen voor een drijvende boerderij in de Merwehaven worden omgezet in actie, groeit ook de bezorgdheid over het bijzondere initiatief. Het bedrijf Floating Farm wil aan de Gustoweg een stadsboerderij openen, maar fracties in de Schiedamse en Rotterdamse gemeenteraad vrezen voor gezondheidsrisico's.

Binnen enkele weken wordt begonnen met de aanleg van de boerderij, zo liet Peter van Wingerden van Floating Farm weten. De vergunning, te verlenen door Rijkswaterstaat, ligt klaar; belanghebbenden kunnen tot eind deze maand een zogenaamde zienswijze insturen, waarin zij hun vragen of bezwaren over de plannen naar voren kunnen brengen. Als die niet leiden tot oponthoud denkt Van Wingerden in het najaar de eerste veertig koeien in de boerderij te kunnen melken. De eerste sollicitatiegesprekken met boeren – 'superboeren' – zijn al gevoerd.

Floating Farm wil superboeren aantrekken, omdat deze niet alleen hun vak moeten verstaan, maar ook veel te maken zullen krijgen met publiek en dus goed een verhaal over hun bedrijf moeten kunnen vertellen. Een boer op de stadsboerderij dient een goede gastheer of gastvrouw te zijn.

Want dat de boerderij in de uiterste noordwestelijke hoek van de Merwehaven – daar waar tot voor kort de val van de Hef lag – bekijks zal krijgen, staat volgens de initiatiefnemers wel vast. Het gaat om de 'eerste drijvende stadsboerderij ter wereld'. De ambitie is om dagvers voedsel te maken, ' in de stad, daar waar de consument woont'. “Om te laten zien: wat is gezond voedsel?”, aldus Van Wingerden. Op kleinschalige manier zullen op de boerderij zuivelproducenten worden gemaakt.

Dat gebeurt volgens hem op het water om twee redenen. “Het is klimaatadaptief”, dus kan zich aanpassen aan stijgende zeespiegels en forse regenval. “En in de stad is ruimte beperkt. Waar die is, is die veelal rond het water.” Floating Farm is een initiatief van ondernemers die zich specialiseren in het bouwen op het water.

Naast het enthousiasme van de initiatiefnemers, staan de vragen van omwonenden. Mensen in Schiedam-Oost en Rotterdam-West stellen slecht geïnformeerd te zijn. Maar in het Nieuwe Stadsblad meldde Annelieke van der Zande vorige week, dat in ieder geval de bewoners van de Grensflat – die gaan uitkijken over de stadsboerderij – en 'veel mensen in de omgeving' enkele maanden geleden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. “Jammer genoeg ben ik als enige bewoner van de flat hiernaartoe gegaan, en ook als een van de weinigen uit de buurt. Verder is het zelfs bij het NOS-journaal geweest en heeft het meerdere malen in een krant gestaan. De organisatie die over de bouw van de boot gaat én M4H (dat gaat over de haven, red.) valt dus niks te verwijten over het geven van informatie”, aldus Van der Zande. “Het is puur desinteresse van de mensen zelf geweest!”

In de vergadering van de Schiedamse gemeenteraad afgelopen dinsdag, kwam de drijvende boerderij ook aan de orde. Enkele fracties spraken uit te vrezen voor gezondheidsrisico's voor mensen die rond de boerderij wonen. Dit naar aanleiding van onderzoek door de Universiteit van Utrecht waaruit blijkt dat mensen die binnen een straal van een kilometer van een pluimveebedrijf wonen, elf procent verhoogd risico op longontsteking lopen. Dat is toe te schrijven aan de fijnstof die door pluimveebedrijven wordt uitgestoten. Aan de Gustoweg wil Floating Farm ook kippen gaan houden – in de vergunning is sprake van zesduizend dieren.

De GGD en de DCMR kijken mee naar de gang van zaken bij de boerderij, zo stelde verantwoordelijk wethouder Patricia van Aaken in antwoord op de vragen. Deze instanties hebben aangegeven dat de gevolgen voor omwonenden beperkt zijn, aldus de wethouder. Ook in de Rotterdamse raad zijn vragen gesteld naar aanleiding van de bevindingen van de Utrechtse onderzoekers. Met name de Partij voor de Dieren (PvdD) trekt de conclusie van de GGD Rotterdam-Rijnmond in twijfel.

Voor wat betreft stankoverlast meldt Van Wingerden dat op de boerderij mest en urine worden gescheiden. Voor hergebruik, maar ook om zo de geur van ammoniak die ontstaat als de twee vormen van ontlasting van de dieren bij elkaar komen, te vermijden.


Gerelateerd