Pop Up Tv: Beter één winnaar dan twee verliezers

29-09-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Pop Up Tv blijft in de race voor de zendmachtiging voor de lokale omroep. Dat laat Matthijs Rorije weten namens de mededinger van Stadsomroep Schiedam.

De gemeenteraad besloot dinsdagavond de stadsomroep voor te dragen voor machtiging bij het Commissariaat voor de Media. Die wijst de vergunning toe. Zowel Pop Up Tv als Stadsomroep Schiedam dienden eerder dit jaar een aanvraag in om de komende vijf jaar de lokele publieke omroep te mogen zijn. Die status staat borg voor een gemeentelijke financiële bijdrage.

De voorkeur voor de stadsomroep in de raad was verrassend. Eerder spraken burgemeester en wethouders een voorkeur uit voor uitdager Pop Up Tv. Stadsomroep Schiedam hield de afgelopen decennia de zendmachtiging.

Pop Up Tv feliciteert de stadsomroep met het gewonnen pleit in de raad, zo steld Rorije, drie jaar geleden een van de initiatiefnemers voor de nieuwe omroep. Deze begon met het verzorgen van uitzendingen die te volgen zijn via het internet. "Natuurlijk stonden wij ook klaar om de rechten over te nemen en de kabel op te gaan", aldus Rorije.

Formeel is het woord nu aan het commissariaat in Hilversum. Volgens Rorije voldoet de aanvraag van zijn organisatie 'qua representativiteit van het programmabepalend orgaan, haar toekomstvisie en visie op innovatie', beter aan de gestelde eisen. "Pop Up Tv zet bovendien in op de door het ministerie, OLON en VNG gewenste vorming van streekomroep 41." Het Commissariaat voor de Media kan volgens Rorije, ' dat is het verleden vaker gebeurd', met zijn beslissing afwijken van het advies dat door een gemeenteraad, in dit geval de Schiedamse, wordt gegeven.

Terugkijkend stelt Rorije, sprekend namens het bestuur en de directie van de stichting Pop Up Tv, dat 'het unanieme besluit van het college om Pop Up Tv voor te dragen voor de zendmachtiging, ons heeft gestreeld'. "Gestreeld omdat wij dit zien als een oprechte beloning voor drie jaar hard werken. En een bevestiging dat wij de gestelde criteria op juiste wijze hebben vertaald naar een meerjarenvisie." In de mening van Rorije ging het dinsdagavond nauwelijks meer over de ingediende plannen, visies of over de kwaliteit van de uitzendingen van de omroepen. "Wel of niet willen samenwerken is het zwaartepunt geworden bij de toetsing en de uiteindelijke keuze. Dat is jammer, want Pop Up Tv scoort op alle drie beter dan de stadsomroep."

Samenwerken is volgens hem goed 'als één plus één drie gaat worden'. "Maar een gedwongen samenwerking in de voorgestelde opzet (de stadsomroep zou de visie van Pop Up Tv moeten volgen) zou ons inziens echt niet gewerkt hebben. In de voorgestelde nieuwe entiteit zou die visie beter geborgd hebben moeten worden. Anders zou volgens ons binnen de kortste keren het tot een kletterende ruzie hebben geleid. En daar is niemand mee gediend." Dit inzicht is de achtergrond van het feit dat Pop Up Tv twee bestuurders claimde in een vierkoppig bestuur met ook een 'neutraal' lid.

"De cultuurverschillen tussen de twee omroepen zijn groot", aldus Rorije in een publiek schrijven. "Pop Up Tv en Stadsomroep Schiedam hebben de afgelopen drie jaar, ondanks herhaalde pogingen en talloze gesprekken op verschillende niveaus, nooit tot samenwerking kunnen komen. Dan kan je samenwerking niet ineens, onder druk van de gemeenteraad, in een week wél helemaal goed regelen. Zeker als niet voor honderd procent het gevoel overheerst dat deze samenwerking een langdurige toekomst heef't." Beter één winnaar dan twee verliezers, zo concluderen bestuur en directie van de omroep, met een studioruimte aan de Broersveld. "Het past niet in onze handelwijze te denken in termen van helaas niet gelukt, maar dat wisten wij van tevoren. De situatie die dan ontstaat is er niet een waar wij op voorhand verantwoordelijkheid voor durven nemen. Daarin verschillen wij ook van de andere kandidaat."

Tevreden is men bij Pop Up Tv over het standpunt van de raad om goed toe te zien op de kwaliteit en innovatie van de nieuwe zendgemachtigde. "Wij hopen oprecht dat dat de kwaliteit van de stadsomroep zal gaan verbeteren. Voor ons was het fijn om van raadsleden te horen dat wij de tv-uitzendingen zowel op inhoud als techniek beter organiseren dan Look Tv. Ook het ontbreken van adequate verslaggeving door Look Tv van de Brandersfeesten, toch het grootste evenement van de stad, is door raadsleden genoemd. Om daar geen aandacht aan te schenken staat iedere partij vrij. Wij zijn echter van mening dat de keuze vooral zou moeten worden ingegeven door de bewoners van Schiedam, waar de zendgemachtigde een verplichting naar heeft. Tenslotte kiezen zij via hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad wie de zendmachtiging krijgt."

Pop Up Tv is teleurgesteld over de besluitvorming in de raad. "Wij hebben op eigen initiatief en met eigen middelen ons de afgelopen drie jaar tomeloos ingezet voor de stad. Mede op verzoek van leden uit het college hebben wij ons kandidaat gesteld voor de zendmachtiging. Nu is in de discussie meegenomen dat de stadsomroep de infrastructuur en de apparatuur al heeft en wij niet. Dit was geen element waarop de toetsingscriteria zijn gebaseerd. Dan heeft een nieuwkomer dus nooit de kans om een zendmachtiging te verkrijgen." 


Gerelateerd