Schiedam Havens zorgt voor 'kritische massa'

01-12-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Schiedam kent sinds vanmiddag een nieuwe ondernemersvereniging: Schiedam Havens. Onder het toeziend oog van een vijftigtal vertegenwoordigers van bedrijven uit de doelgroep en ten overstaan van notaris Jeroen Krabbendam, werd de oprichtingsakte getekend door de vier bestuurders van de nieuwe vereniging.

Die mikt op leden van de bedrijventerreinen Vijfsluizen, Nieuwe Waterweg en Havenstraat, plus havengerelateerde bedrijven uit andere delen van de stad. Pieter Sneep, voorzitter van Schiedam Havens, denkt daarbij aan bedrijven als Man Diesel, Tebodin en Nicoverken. Hij hoopt uiteindelijk een tachtig tot honderd leden te mogen verwelkomen.

Nathalie Gouweleeuw, wethouder 'havens' van Schiedam, onderstreepte het belang van de nieuwe vereniging. Het is volgens haar nog niet zo lang geleden dat de havengebieden en de omliggende woonwijken 'met de rug tegen elkaar stonden'. Terwijl het nu juist zaak is om elkaar te vinden en verbinding te realiseren.

Dat geldt niet alleen tussen bewoners en bedrijven, maar ook tussen de bedrijven onderling. “We hebben kritische massa nodig.” Gouweleeuw staat in haar rol als wethouder die gaat over de financiën van de stad en over de havengebieden, naar eigen zeggen open voor ondernemers die haar zeggen: dit en dat hebben we nodig om goed te ondernemen. “Maar het is geen snoepwinkel; er staat wel iets tegenover. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied.”

Om te komen tot die 'kritische massa', die voor de gemeente een werkend aanspreekpunt voor het bedrijfsleven kan zijn, is het volgens de wethouder belangrijk dat 'ondernemers zich verenigen'.

Voor haar is het daarbij van minder belang dat Schiedam Havens gaat bestaan naast de Ondernemersvereniging Vijfsluizen, die al langer bestaat en die dus de belangen behartigt van bedrijven die de nieuwe vereniging ook wil aanspreken. Beter twee organisaties die het stadsbestuur van ideeën kunnen voorzien en die als aanspreekpunt kunnen dienen, dan dat er geen sjoege wordt gegeven, zo stelt Gouweleeuw. Zeg maar de situatie zoals die lang in Schiedam heerste.

Volgens de wethouder speelt daar ook trots op de eigen stad in mee. “Er is wat dat betreft sprake van een onomkeerbare ontwikkeling”, aldus de wethouder. Het wegkijken uit schroom over de geschiedenis van de stad, die houding verdwijnt, zo vindt Gouweleeuw. De trots die daarvoor in de plaats komt kan volgens haar een wezenlijke rol spelen in de economische ontwikkeling van de stad. Naast natuurlijk de 'harde' factoren als de 'unieke' logistieke positie van Schiedam en de aanwezigheid van drie universiteiten op een half uur of minder. “Die kracht moeten de Schiedamse bedrijven ook uitdragen”, aldus de wethouder. “Het is belangrijk dat we elkaar daar in vinden. Die kracht en verantwoordelijkheid vraag ik van u allen.”

Tegelijkertijd moet de stad zijn karakter niet verliezen. “Het kritische karakter van de Schiedammers moet vooral blijven. Dat hebben we nodig om goed te ondernemen.”

Gouweleeuw maakte ook bekend dat Schiedam vier miljoen euro extra steekt in de ontwikkeling van het havengebied. Dit bedrag komt boven op de vijf miljoen die al eerder was toegezegd. In de komende jaren wordt er volgens de wethouder in totaal 92 miljoen euro in de ontwikkeling van de Schiedamse havengebieden gestoken.