Veel ambitie voor ontwikkeling Toernooiveld

07-07-2016 Nieuws Redactie

Foto: Annet Delfgauw

SCHIEDAM - Op het Toernooiveld moet een gebouw komen dat werelden verbindt. Omwonenden en ondernemers spraken eerder deze week over ‘The World is my Home (WoH)', de titel van het idee voor de ontwikkeling van het braakliggende terrein in de Distillateursbuurt (Schiedam-West).

"De ambitie is om op die plek een duurzaam gebouw neer te zetten dat ruimte biedt voor ontmoeting en wonen – en aansluit bij de vraag vanuit bedrijven uit het havengebied en waarde toevoegt voor omwonenden en de stad als geheel", aldus het persbericht van de initiatiefnemers.

De gemeente Schiedam en Woonplus zijn samen eigenaar van de grond, vanwege de herstructurering van het gebied. Zij bieden de kans om in het gezamenlijke herstructureringsgebied tegenover de Wiltonhaven een project te ontwikkelen. Het moet gericht zijn op bewoners, beroepsmatige gasten (expats), buren, bedrijven en bezoekers. De ambitie is dat het gebouw duurzaam en uniek wordt.

De locatie biedt volgens de initiatiefnemers Carol Hol, Karel Sant, Annemarie Sour en Michiel Versteegh, bijzondere kansen. Het ligt op het knooppunt van de dynamische wereld van de zeehavens, van de wereld van het uitgestrekte groen van Midden Delfland en van de historische wereld van de Schiedamse binnenstad. Levendig, vernieuwend en authentiek op één plek – en drie schaalniveaus die er samenkomen (wereldhaven, regio en stadslokaal). "Denk hierbij aan een gebouw bestaande uit twee woontorens voor kenniswerkers, voor zogenaamde ‘empty-nesters’-mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn en voor liefhebbers van havenindustrie en scheepvaart." Met onderin het gebouw parkeren, op de begane grond aansprekende voorzieningen als een (lunch)restaurant met tuin voor bedrijven en bewoners, een buurtsupermarkt, winkels voor innovatieve
maakindustrie met producten als 3D-printing en daarboven woonappartementen verschillend in grootte en indeling..."

De initiatiefnemers spraken tijdens de avonden met betrokkenen over het concept WoH. De bijeenkomst moest in het teken staan van 'ontmoeten, informatie delen en wederzijdse inspiratie opdoen om de best verborgen plek van Schiedam nieuw leven in te blazen'. De gesprekken verliepen aan de hand van thema’s: mobiliteit en toegang tot het gebied
(sluipverkeer, parkeren, watertaxi, metro, fietspad), duurzaamheid (een groen woongebouw met aandacht voor energie opwekken en gebruik van restwarmte van de industrie uit de havens), Inrichten van het gebied/park (pluktuin, kunst in de openbare ruimte, een speelveld voor kinderen en jongeren, een botanische tuin voor bewoners van het hele gebied), uitstraling van het gebouw en het plan (kunst verwerkt in het gebouw en diverse faciliteiten en services in het gebouw.

De wens van de initiatiefnemers is om van de plek een ‘home’ te maken voor bewoners, buren, bedrijven en bezoekers. Hoe dat er precies uit gaat zien, is aan betrokken partijen gezamenlijk. De lokale marktbehoefte en woonwensen vormen het vertrekpunt. De komende periode vinden meer gesprekken plaats met omwonenden, bedrijven uit het havengebied en investeerders. Op 1 januari 2017 moet duidelijk zijn of het een haalbaar plan is en de initiatiefnemers er mee verder gaan.