Wilhelminahaven wordt getijdenpark

03-11-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Schiedam is ingestapt in het programma 'Rivier als getijdenpark'. De Wilhelminahaven wordt een van de vier projecten in het initiatief, waarvoor bijna tien miljoen euro beschikbaar is.

De gemeente Schiedam is een van de vijf nieuwe partners die nu mee gaan doen met de tien deelnemers die er al waren. Samen willen zij getijdenparken aanleggen.

Getijdenparken zijn natuur- en recreatiegebieden in de rivier, die bijvoorbeeld in voormalige havens kunnen worden aangelegd. De harde, stenige en hoge oevers maken plaats voor meer natuurlijke, geleidelijke oevers. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen en natuur op en rond de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Getijdenparken bieden daarnaast ook nieuwe recreatieve mogelijkheden. En de ecologische kwaliteit van de rivier is gebaat bij de aanleg van getijdenparken: zalm en steur zwemmen van en naar zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Tenslotte zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water, waardoor een getijdenpark bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio.

De realisatie van het natuur- en recreatiegebied is door de bijdragen van onder andere Zuid-Holland, de gemeenten, het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat enorm versneld. Han Weber, gedeputeerde Natuur en Recreatie: "Met deze investering in getijdenparken zorgen we voor meer natuur, bieden we de inwoners van Rotterdam en omstreken meer mogelijkheden om te recreëren en werken we aan veiligheid."


Gerelateerd