'Bomenman' Piet van der Eijk ontvangt Midden-Delflandprijs

09-06-2021 Nieuws Kor Kegel

Piet van der Eijk weet alles van de bomen in Midden-Delfland. Foto: Martin Visser

SCHIPLUIDEN – Op de jaarvergadering van de Midden-Delfland Vereniging heeft Piet van der Eijk gisteravond ‘de Kievit’ gekregen. Dat is de bijnaam van het kunstwerkje dat hoort bij de Midden-Delflandprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud en de bescherming van het waardevolle cultuurhistorische landschap tussen in het zuiden Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam en in het noorden Rijswijk, Delft en Pijnacker-Nootdorp. 

De Midden-Delflandprijs 2021 gaat naar Piet van der Eijk uit Den Hoorn voor zijn vasthoudende en standvastige inzet en grote betrokkenheid om het belang van bomen in het veenweidelandschap onder de aandacht te brengen en de bomen te beschermen. 
De Kievit is een kunstwerkje van keramiste Tineke van Gils uit Schipluiden. Het is in de kring van landschapsbeschermers een gewild object.  

De Midden-Delfland Vereniging heeft verschillende werkgroep. Als lid van de werkgroep Bomen volgt Piet van der Eijk het bomenbeleid van de gemeente Midden-Delfland en de betrokken omliggende gemeenten en is hij alert op kapvergunningen en herplantplannen, zoals in Het Kraaiennest bij De Lier. Hij is op dit terrein sinds 2000 ook actief als regionaal contactpersoon namens de landelijke Bomenstichting.  

De in Delft geboren Piet van der Eijk had tot 2001 een hoveniersbedrijf. Vier jaar geleden werkte hij mee aan een omvangrijk bomeninventarisatieproject in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland. Momenteel is hij betrokken bij de realisatie van een pluktuin met fruitbomen en schapenweide in Schipluiden. 
Ook werkt hij onvermoeibaar mee aan de Midden-Delfland Dag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 19 juni. Hij verzorgt met regelmaat workshops (fruit)bomen snoeien. Van begin af aan is hij lid van de MDV-werkgroep Paden. Geen themawandeling of Piet is bij de organisatie betrokken en vaak ook als gids.  

De Midden-Delflandprijs heette aanvankelijk de Frits van Ooststroomprijs, in 1997 genoemd naar medeoprichter Frits van Ooststroom die vanaf 1977 onder andere secretaris en penningmeester van de vereniging was. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan iemand die zich inzet voor het behoud of verbetering van het gebied Midden-Delfland (dat groter is dan de gemeente Midden-Delfland).