'Huurders van Woonplus hebben betere belangenbehartiging nodig'

13-05-2019 Nieuws Redactie

Schiedam moet Woonplus duidelijk maken dat de huurdersbelangen beter behartigd moeten worden, vindt de Ouderenpartij met fractieleider Maarten Reuderink

SCHIEDAM – De Ouderenpartij Schiedam heeft ernstige kritiek op de belangenbehartiging van de huurders van woningcorporatie Woonplus. De tweemansfractie in de Schiedamse gemeenteraad heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.  

Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij geven blijk van ongeloof in de belangenbehartiging van Huurdersorganisatie Woonplus (HOW). Voorheen kwam het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) voor de huurders op, maar voor alle huurders in Schiedam, ook die van particuliere eigenaren. Woonplus maakte gebruik van een wetswijziging door een belangenorganisatie op te tuigen die uitsluitend voor de huurders van Woonplus opkomt.  

Reuderink en Van Kraaij van de Ouderenpartij: “Nu het SOBO niet langer optreedt als onafhankelijke belangenbehartiger van de huurders, zou het HOW bij uitstek de club moeten zijn waar de huurders van Woonplus terecht kunnen. In de praktijk is het HOW door interne en externe perikelen niet in staat om op te treden als belangenbehartiger van de huurders van Woonplus.” 
Dat schuurt om twee redenen, vinden de twee gemeenteraadsleden. “Het HOW was wel verdragspartner van de gemeente, maar is verder absoluut onzichtbaar. De gemeente Schiedam moet ervan kunnen uitgaan dat een groot deel van haar bewoners de belangenbehartiging krijgen waar ze recht op hebben. Dat is nu niet het geval.”  

De Ouderenpartij ziet in de jaarrekening 2018 dat de gemeente Schiedam voor circa 250 miljoen euro garant staat voor Woonplus, de grote sociale verhuurder in Schiedam. Maarten Reuderink sneert: “Voor dat bedrag kunt u Woonplus zelfs met droge ogen laten beweren, dat ze graag Van Gas Los willen. De gemeente Schiedam heeft dus wel degelijk invloed op deze club en dat is maar goed ook, want veel Schiedammers zijn voor hun huisvesting afhankelijk van Woonplus.”

Omdat de gemeente jaarlijks prestatieafspraken maakt met Woonplus en de huidige vertegenwoordiger van de huurders, HOW, wil de Ouderenpartij dat de belangenbehartigers van HOW beter bekend worden en beter bereikbaar voor de huurders van Woonplus.  

Het college van B & W heeft zes weken de tijd voor beantwoording van de schriftelijke vragen en doet ondertussen geen mededelingen over de kwestie. Schiedam24 vroeg HOW om een reactie, maar kreeg tot dusver geen reactie.