'Op 2 januari gaat het vuurwerkverbod in'

09-12-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Op 2 januari gaat in Schiedam het vuurwerkverbod in. Dat betekent dat vuurwerkverkopers in december 2021 niet hoeven te klagen dat zij volle bunkers met vuurwerk hebben.

Dat stelde burgemeester Cor Lamers gisteren tijdens een presentatie over de gang van zaken met oud en nieuw.

De gemeenteraad van Schiedam besloot in het voorjaar over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod in de stad, van oud 2020 op nieuw 2021. Afgelopen zomer kwamen de lokale volksvertegenwoordigers erop terug; de vuurwerkverkopers hadden zich onvoldoende voor kunnen bereiden op het verbod en zaten al met hun pakhuizen en bunkers vol voorraad. De raad bleek gevoelig voor hun situatie en besloot het vuurwerkverbod een jaar uit te stellen.

En toen kwam de tweede Coronagolf en nam de regering in Den Haag het besluit dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk in Schiedam rond komende jaarwisseling verboden is. Eenmalig. Idee is dat dit extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde kan voorkomen.

De gemeente Schiedam was inmiddels al het gesprek aangegaan met de vijf vuurwerkhandelaren die Schiedam rijk is, om te kijken of en hoe zij financieel tegemoet gekomen konden worden. Het kabinet kwam daar overheen door ook financiële middelen ter beschikking te stellen voor de vuurwerkhandel, ter compensatie van het geleden inkomstenverlies, dit jaar.

Lamers laat nu weten dat het niet zo kan zijn dat de vuurwerkhandel, die in Nederland naar verwachting in de aanloop naar de jaarwisseling 2021-2022 wel weer ‘in business’ is, dan komend jaar opnieuw bij de gemeente Schiedam de hand ophoudt voor compensatie van geleden schade of al ingekochte voorraad die niet aan de man kan worden gebracht. De voorraad voor de komende jaarwisseling wordt immers door het rijk gecompenseerd. De Schiedamse burgemeester gaat ervan uit dat de handel daarmee schoon schip kan maken en pas in de loop van volgend jaar de voorraad voor de jaarwisseling 2021-2022 opbouwt. Waarin er dus in Schiedam geen vuurwerk kan worden verkocht en afgestoken. De vergunningen van de Schiedamse handelaren zullen dan ook niet meer geldig zijn. “Je moet het zo zien”, aldus Lamers: “Het vuurwerkverbod in Schiedam gaat op 2 januari aanstaande in.”

Gerelateerd