'Schip in Merwehaven met meer nitraat dan in Beiroet explodeerde'

16-09-2020 Nieuws Redactie

Merwehaven, tussen Rotterdam en Schiedam in; foto: Ardito


SCHIEDAM - Vragen in de Rotterdamse raad die ook voor Schiedam van groot belang zijn. Ze komen van Groen Links, en ze zijn dramatisch getoonzet:

"Op 4 augustus heeft in de haven van Beiroet een enorme explosie plaatsgevonden, waardoor een groot deel van de stad werd weggevaagd. Dit kwam door de ontsteking van
2,75 kiloton ammoniumnitraat dat daar opgeslagen lag." Aanleiding voor de groene raadsfractie om op deze ramp terug te komen is het feit dat op zondag 30 augustus een schip met 'naar verluidt vele kilotonnen ammoniumnitraat aan boord' in de Merwehaven afgemeerd heeft gelegen.

Het gaat om de Detlev Reefer. Die zou 'een veelvoud'  zijn van de hoeveelheid van het explosief dat in de Libanese hoofdstad voor dood en verderf zorgde. "En dat in stedelijk gebied gelegen tussen Rotterdam en Schiedam", aldus de schriftelijke vragen van Groen Links aan het Rotterdamse college.

Het nitraat zou afkomstig van het bedrijf Yara Zweden en gebruikt worden om explosieven te maken voor de mijnbouw in Chili. Dit in tegenstelling tot het ammoniumnitraat in Beiroet, bedoeld om kunstmest van te maken. "Het bovengenoemde schip kwam andere lading ophalen." Het ammoniumnitraat (NH4NO3) bleef aan boord van het schip en werd niet uitgeladen. "Het schip heeft de Rotterdamse Haven inmiddels verlaten", schreef de fractie op 11 september (sic!).

De Groen Linksfractie stelt zich grote zorgen te maken over de gang van zaken en wil duidelijkheid over de geldende regels van het Rotterdamse college. Groen Links wil onder meer weten of het havenbedrijf, of de gemeente of de veiligheidsregio op de hoogte wordt gesteld van mogelijk risicovolle scheepsladingen - en of dat in dit geval is gebeurd. Mogen schepen met een dergelijke lading aanmeren in de Rotterdamse haven? En was het echt zo'n enorme hoeveelheid van de stof als vermoed? Wat betekent dat - aan welk gevaar is de regio blootgesteld? Worden er nog extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij dergelijke transporten? Groen Links heeft ook ergens vernomen dat de Havenpolitie geprobeerd heeft het schip te weren, maar daartoe niet in staat bleek. "Waarom niet?"

Ook de DCMR schijnt geïnformeerd te hebben naar de situatie, maar ook nul op het rekest te hebben gekregen, omdat het geen bevoegdheden heeft waar het gaat om lading die niet wordt gelost of geladen. Ook de Havenmeester schijnt, steeds aldus Groen Links, geen gezag te hebben bij dit soort transporten. Waarom niet, en wie gaat er dan wel over, wil de fractie graag horen van B&W.

Uiteindelijk gaat het erom hoe te handelen bij een volgende keer dat een dergelijke gevaarlijke lading de haven aandoet. "Zijn er mogelijkheden om zeer gevaarlijke, ongewenste of misschien zelfs verboden ladingen uit de Rotterdamse haven te weren ook als deze niet geladen dan wel gelost wordt?"

En is er een beeld hoe vaak het voorkomt dat schepen met gevaarlijke lading de Rotterdamse haven aandoen. Want: "Het lijkt erop dat er grote risico’s werden genomen met de veiligheid van de Rotterdammers, Schiedammers maar ook met inwoners van de gemeentes Vlaardingen en Maassluis waar dit schip langs is gevaren."Gerelateerd