'Trek 80-km-zone door tot Kethelplein'

14-01-2020 Nieuws Redactie

Wethouder Jeroen Ooijevaar heeft gisteren namens Schiedam het landelijke ‘Schone Lucht Akkoord’ getekend. Dat is een afspraak die negen provincies en vijfendertig gemeenten aangaan met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen).

“Het Schone Lucht Akkoord moet leiden tot vijftig procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016”, zo meldt de gemeente dinsdagmiddag in een persbericht. Vorige week werd bekend dat Schiedam op Rotterdam na de ‘vieste lucht’ heeft van ons land. Daarom is voor deze twee buurgemeenten met de slechtste luchtkwaliteit van het land, meer nog dan voor de andere lokale participanten in dit Schone Lucht Akkoord, winst te boeken. De wethouder spreekt van laaghangend fruit dat door Schiedam te plukken is. Begrippen als ‘vijftig procent gezondheidswinst’ zijn echter moeilijk te kwantificeren.

De gemeente schrijft in het persbericht over het akkoord: “Daardoor kunnen mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren negentig enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog zo’n elfduizend mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Bijvoorbeeld door een afname van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.”  De vraag ‘hoe je meet dat er jaarlijks ongeveer elfduizend mensen vroegtijdig overleden ten gevolge van ongezonde lucht’ is moeilijk te beantwoorden, zo beaamt wethouder Jeroen Ooijevaar, vanmiddag tijdens de persbijeenkomst over het vuile lucht probleem. Als er dan toch met cijfers wordt geschermd, ligt de vraag voor de hand hoeveel mensen er jaarlijks in Schiedam vroegtijdig overlijden door ongezonde lucht? Dat cijfer is niet bekend, zo blijkt.

Hoe dan ook, het feit dat er nu een landelijk akkoord is, is goed nieuws, benadrukt Ooijevaar. “Ik ben trots dit goede nieuws te kunnen melden. We wonen in Schiedam zeer centraal, zijn goed te bereiken, maar alles heeft een keerzijde, zoals de slechte luchtkwaliteit waarmee Schiedam te maken heeft. Vorig jaar hebben we reeds als gemeente een Actieplan Lucht & Geluid 2019-2022 vastgesteld, met 33 concrete maatregelen. Er staan echter geen hekken om onze gemeente, we hebben op verschillende zaken géén of weinig invloed, zoals de luchtvaart, zoals de schepen die in de drukke vaarroute voorbijkomen en varend ontgassen en anderszins vervuilend zijn, zoals het verkeer over de snelwegen. Daarom is deelnemen aan een landelijke aanpak zo essentieel.”

Het Schone Lucht Akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent ook een aantal nieuwe maatregelen, zoals het invoeren van een stookalert voor houtgestookte kachels en het aanscherpen van emissie-eisen in vergunningen in de industrie en energiesector. Het Rijk trekt vijftig miljoen euro uit (in het totaal is dat tot 2030) voor het Schone Lucht Akkoord.

Daarbovenop is er per gemeente of provincie een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen. Zo heeft Schiedam als gemeente voor bovengenoemd Actieplan Lucht & Geluid jaarlijks ongeveer drie ton op de begroting staan. Als er van de landelijke vijftig miljoen euro nog geld beschikbaar komt voor lokale aanwending door Schiedam, dan kan dat bovenop de nu gebudgetteerde drie ton per jaar besteed worden aan de gewenste schonere lucht.

Concreet denkt Ooijevaar eraan om bijvoorbeeld via het gemeente overstijgende overleg het verlengen van de tachtig-kilometer-zone op de A20 tot aan het Kethelplein aan te kaarten. “Dat zou voor de doorstroming van het verkeer weinig uitmaken, maar voor de luchtkwaliteit wel een groot verschil kunnen maken. Bovendien is dat goed voor de woningbouw die we langs de A20 willen realiseren”, aldus Ooijevaar.

De gemeente Alblasserdam kan dankzij een gemeente overstijgende aanpak een pilot draaien om de tunnel onder de Noord met een soort grote stofzuiger van vieze lucht te ontdoen. Dat zou voor Schiedam met twee drukke tunnels over het grondgebied (Ketheltunnel en Beneluxtunnel) ook een goed idee kunnen zijn.

 Gerelateerd