Aad van Lingen was 'n ondernemend politicus

18-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Aad van Lingen op hoge leeftijd nog in 'zijn' basiliek. Foto: Roger Pluijm

(Deze tekst bevat een verbetering in de op één na laatste alinea over de restauratie van de Singelkerk, de latere Liduina Basiliek.)


SCHIEDAM – Hij is een blauwe maandag wethouder geweest, maar heeft die functie niet daadwerkelijk bekleed. Aad van Lingen was in september 1982 alleen tot wethouder benoemd, samen met zijn partijgenoot Jaap van Katwijk. Heel even leek het erop dat het CDA en de VVD een minderheidscollege zouden vormen. De drie PvdA-wethouders (Reinier Scheeres, Chris Zijdeveld en Herman Posthoorn) leken verdreven te worden uit het college van B & W, waarmee de sociaal-democraten voor het eerst sinds 1917 geen deel meer zouden uitmaken van het dagelijks bestuur van de gemeente Schiedam.  

Maar een dag later was het wel duidelijk dat een minderheidscollege van CDA en VVD geen stand zou houden en Van Lingen en Van Katwijk bedankten voor de eer. Ze bleven ‘gewoon’ gemeenteraadslid, Van Katwijk één termijn en Van Lingen nog tot 1990. Al in 1978 was Aad van Lingen in de Schiedamse gemeenteraad gekomen, aanvankelijk voor de Katholieke Volkspartij (KVP) en na het samengaan van de christelijke partijen in 1980 voor het CDA.

Het was een spannende periode in de Schiedamse politiek, met overvolle publieke tribunes. Vooral de PvdA en het CDA stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het was ook een periode waarin de PvdA een sterke linkervleugel kende, die alles anders wilde – waardoor de PvdA-wethouders vaak meer steun moesten zoeken bij andere partijen dan bij de eigen achterban. Aad van Lingen gaf in die dagen leiding aan het CDA, eerst als lijsttrekker en als zodanig opvolger van Siem Rosman die naar de Rijnmondraad ging, en vervolgens als een zeer aimabele fractieleider die het eigenlijk met iedereen goed kon vinden zonder zijn principes te verloochenen.  

Aad van Lingen, geboren in Schiedam op maandag 12 december 1927 en opgegroeid in een rooms-katholiek gezin met zeven kinderen, kreeg een opleiding in de transportsector en werd in oktober 1969 directeur van Kleinekoort, Poot & Baade in het industriegebied Mathenesse. Hij kreeg lokaal grote bekendheid als bestuurslid van carnavalsvereniging De Rietzeilers. 
Aad van Lingen is decennia lang penningmeester geweest van de Singelkerk en presenteerde tijdens de halfjaarlijkse openbare parochievergadering steeds katernen vol financiële verslagen, nauwgezet als hij was. Het hele parochiebestuur onder de bezielende leiding van pastoor mgr. Paul Vismans met als werkvoorzitter Aad van Lingen nam het initiatief om de kerk te restaureren, met als opsteker dat paus Johannes-Paulus II de kerk in juni 1990 tot basiliek verhief nog voordat de restauratie voltooid was. De Singelkerk werd de Liduina Basiliek.

Aad overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. De uitvaart is zaterdagochtend om kwart voor tien in de Liduina Basiliek, waarna de Beukenhof volgt.